17/04/2018 07:21        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 18/4/2018 đến ngày 24/4/2018


Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

20/04/2018
06:00 - 06:30 và
16:30 - 17:00

T.18H2 , T.120H2, T371 , T19H2 , TD42 , TD41 , T52H2 , T03H2 , T45H2 , T63H2 , T.08H2 , T.123H2, T51H2 , T.31H2, T32H2 , T50H2 , T04H1 , T70H2 , T.117H2, T42H2 , T66H2 , T71H2 , T91H2 , T.448, T367 , T38H2 , T79H2 , T34H2 , T05H1 , T.125H2 , T.128H , T.131H , T37H2 , T84H2 , T56H2 , T.137H, T58H2 , T.06H1, T430 , T.142H , T.130H, T.94H2 , T.95B-H2, T95H2 , T68BH2 , T68H2 , T.118H2, T.35H2, T.36H2, T.114H2, T01H2 , T02H2 , T44H2 , T61H2 , T93H2 , T.127H2, T20H2 , T53H2 , T46H2 , T.106H2, T33H2 , T12H2 , T.119H2, T15H2 , T.470, T.133H, T.03CB , T.04CB, T05H2 , T06H2 , T07H2 , T09H2 , T.113H2, T.11H2 , T.121H2, T.129H, T.138H, T.140H, T16H2 , T17H2 , T22H2 , T39H2 , T14H2 , T49H2 , T02CB , T01CB , T222 , T.23H2, T24H2 , T25H2 , T26H2 , T.27H2, T28H2 , T29H2 , T30H2 , T.126H2, T69H2 , T54H2 , T.43H2 , T48H2 , T72H2 , T.144H, T.145H, T.105H2, T.108H2, T.109H2, T.112H2, T.116H2, T.122H2, T.134H, T.135H, T.136H, T.139H, T.141H, T.143H, T65H2 , T67H2 , T73H2 , T.76H2 , T.78H2 , T.83H2 , T88H2 , T.90H2 , T01CC1 , T02CC1 , T.101H2, T102H2, T103H2, T104H2, T.107H2, T47H2 , T57H2 , T59H2 , T.62H2 , T64H2 , T74H2 , T75H2 , T77H2 , T80H2 , T81H2 , T82H2 , T85H2 , T86H2 , T87H2 , T89H2 , T92H2 , T96H2 , T98H2 , T99H2

D32 – E293, Đơn vị Z753, Cầu cảng số 1 - Vùng 4 HQ, Kho nhớt Vùng 4 HQ, Trạm rada 67 - Vùng 4 HQ, Cty xăng dầu khu vực 3, Cty Tân Thịnh Phát, Đội Ngoại vụ - Vùng 4 HQ, Công ty Tân Đại Thuận, Công ty Hồng Thuận Hưng, Kho xăng Quân đội - Vùng 4 Hải quân, Kho trạm 719 - CCQS Cam Ranh, Tiểu đoàn 453 - Vùng 4 HQ, Trung tâm 456 - Vùng 4 HQ, Kho xăng 720, Công ty 17, Đơn vị E196 - Vùng 4 HQ, Cầu cảng tàu ngầm - Vùng 4 HQ, C154 – Lữ đoàn 957, Đơn vị 196 - Vùng 4 HQ, Đơn vị PK539-SĐ377, Khu K33 - Vùng 4 HQ, Xã Cam Bình: khu vực đảo Bình Ba, Cầu cảng số 4 - Vùng 4HQ, Cầu cảng số 3 - Vùng 4 HQ, Cầu cảng số 3 - Vùng 4 HQ, Cầu cảng số 2 - Vùng 4 HQ, Cầu cảng số 2 - Vùng 4 HQ, Thao trường bắn - Vùng 4 HQ, C2-D454, Cơ sở Nhật Minh, Đèn đường V4HQ, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 954, Trạm xử lý nước thải, Nhà máy X52

Chuyển phương thức cấp điện cho trạm cắt CC01

20/04/2018
06:00 - 06:30 và
16:30 - 17:00

T.138B , T.158 , T213 , T60B , T60C , T.60D, T356 , T02CN , T156 , T159 , T160 , T401

Phường Cam Nghĩa: khu vực đồng muối, Phường Cam Nghĩa: dọc QL1 từ ngã 3 Mỹ Ca đến Đồng muối và lân cận, Phường Cam Nghĩa: đường Nguyễn Công Trứ và lân cận, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Kho đạn 858, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Xí nghiệp muối Cam Ranh

Chuyển phương thức cấp điện cho phụ tải tuyến 475-E28

22/04/2018
07:00 - 11:00

T.214, T380 , T.48A, T.48B, T.48C

- Trung tâm hành chính TP. Cam Ranh;- Phường Cam Phú: đường Phạm Văn Đồng và lân cận.

Dựng cột và đấu nối nhánh rẽ trung áp tại vị trí 473-E28/186-3A

Điện lực Cam Lâm

18/04/2018
07:00 - 08:00

T.I540

T.I540

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
08:05 - 09:05

T.I541

T.I541

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
09:10 - 10:10

T.I542

T.I542

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
10:15 - 11:15

T.I543

T.I543

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
11:20 - 12:20

T.I538

T.I538

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
12:45 - 13:45

T.I533

T.I533

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
13:50 - 14:50

T.I536

T.I536

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
14:55 - 15:55

T.I534

T.I534

Thí nghiệm định kỳ trạm

18/04/2018
16:00 - 17:00

T.I537

T.I537

Thí nghiệm định kỳ trạm

19/04/2018
07:30 - 08:00

T.D612

Ga Suối Cát - Cam Hiệp Nam

Thay công tơ định kỳ

19/04/2018
08:30 - 09:00

T.C644

Trại chăn nuôi Phùng Khánh

Thay công tơ định kỳ

19/04/2018
09:30 - 10:00

T.B651

Trại chăn nuôi gà bà Phượng

Thay công tơ định kỳ

19/04/2018
10:30 - 11:00

T.B677

Bộ tư lệnh phòng không

Thay công tơ định kỳ

20/04/2018
06:00 - 06:30 và
16:30 - 17:00

T.B028, T.B681, T.B651 , T.B635, T.C035 , T.C031 , T.C644 , T.C608, T.C633 , T.C034 , T.D037B, T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040, T.E041, T.E042, T.B022B, T.B022 , T.B023 , T.B679, T.B504 , T.B024 , T.B665, T.B028B, T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505, T.C581, T.D038B, T.D612 , T.E506, T.C030B, T.B025 , T.B026 , T.B027 , T.B146 , T.B677

 T.C032 - Thôn Thủy Ba - Cam An Bắc; T.C029 - Thôn Vĩnh Thái - Cam An Bắc; T.C581 - DN nuôi gà Bùi Huy Trung; T.C608 - DN nuôi gà Trần Thị Bạch Yến; T.C033, T.C036, T.C035, T.C034 - Thôn Tân An - Cam An Bắc; T.C633 - DN nuôi gà Phùng Quốc Chính; T.C505 - DN nuôi gà Diệp Đức Quyền; T.C031 - Thôn Triệu Hải - Cam An Bắc; T.C644 - Trại chăn nuôi Phùng Khánh; T.C030 - Thôn Hiền Lương - Cam An Bắc, Trường THPT Nguyễn Trãi, UBND Cam An Bắc, Thôn Cửu Tùng- Cam An Bắc; T.C030B - Cam An Bắc; T.D039, T.D040 - Thôn Quãng Đức –xã Cam Hiệp Nam, UBND Cam Hiệp Nam; T.D037, T.D038B, T.D038 - Thôn Vĩnh Thái –xã Cam Hiệp Nam, Trường tiểu học Cam Hiệp Nam; T.B651 - Trại nuôi gà Bà Phượng; T.B665 - Trại nuôi heo Cao Thị Thuận; T.D612 - Ga Suối Cát - Cam Hiệp Nam; T.B635 - Trại nuôi gà Ông Vinh; T.E041 - Thôn Trung Hiệp 1 – xã Cam Hiệp Bắc, Thôn Trung Hiệp 2 – xã Cam Hiệp Bắc; T.E506 - Trường THCS Lê Thánh Tôn; T.E042-01 - Thôn Trung Hiệp I, II – xã Cam Hiệp Bắc; T.E042 - UBND Cam Hiệp Bắc;  - Thôn Trung Hiệp I,II Cam Hiệp Bắc; T.B028 - Trường Hoàng Hoa Thám -CAN, TT GD thường xuyên -CAN; T.D037B - Thôn Suối Cát- Cam Hiệp Nam; T.B028B - Vĩnh Trung – xã Cam An Nam; T.B022B - Thôn Vĩnh Đông xã Cam An Nam; T.B681 - Hệ thống cấp nước Cam An Nam; T.B024 - UBND Cam An Nam; T.B023 - Nhà thờ Vĩnh Cẩm - CAN, Trường tiểu học -CAN; T.B504 - Bưu điện - Cam An Nam; T.B025, T.B026, T.B027, T.B146 - Thôn Vĩnh Nam - Cam An Nam; T.B027 - Đơn vị bộ đội 115; T.B677 - Bộ tư lệnh phòng không ; T.B022 - Thôn Vĩnh Đông-Cam An Nam, Trường tiểu học Cam An Nam; T.B679 - Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cam An Nam;

Cô lập tuyến 471-E28 để nhận nguồn XT 475-E30

20/04/2018
06:00 - 17:00

T.F570, T.F585

 T.F585, T.F570 - Nhà máy đường Việt Nam;

Cô lập XT 374-E28 để
XNLĐCT thay DCL 331-1, 331-3, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị

20/04/2018
06:00 - 06:30 và
16:30 - 17:00

T.E042B, T.H584, T.G518, T.G659, T.E042C, T.H132, T.H132B, T.H075B, T.G519, T.G152, T.G520, T.H671, T.H602, T.G062B, T.G067C, T.G072B, T.H075, T.H166, T.G074, T.F135C, T.G074B, T.G078B, T.E136B, T.G073, T.F060B, T.G078, T.G171, T.G072, T.E136

 T.H075 - Bãi Giếng 2, Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây; T.H166 - Thôn Bãi Giếng 1 - Cam Hải Tây; T.G072B, T.G072 - TDP Bãi Giếng II - TT Cam Đức; T.G073, T.E136B - Bãi Giếng 2 - Cam Đức; T.G659 - Trại nuôi heo Nguyễn Giáp Việt; T.G074 - Thôn Tân Hải - Cam Hải Tây; T.H584 - Trường trung cấp nghề Cam Lâm; T.G518 - Cty EMU ; T.E042B - Thôn Trung Hiệp xã cam Hiệp Bắc; T.E136 - Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, TT Cam Đức; T.F135C - Thôn Tân Lập, Tân Phú- Cam Thành Bắc; T.G074B - TDP Bãi Giếng Bắc - TT Cam Đức; T.G078B - TDP Nghĩa Trung; T.E042C - Thôn Trung Hiệp II- Cam Hiệp Bắc; T.G519 - Trạm cấp nước thô Cam Đức; T.G152 - Lò giếc mổ gia súc tập trung; T.G078 - Thôn Bãi Giếng Trung - Cam Đức, Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức; T.G520 - Trường THPT Nguyễn Huệ; T.G171 - Thôn Bãi Giếng Nam - Cam Đức, Thôn Tân Lập - Cam Đức; T.G067C - TDP Tân Hải- TT Cam Đức; T.G062B - TDP Bãi Giếng Nam- TT Cam Đức; T.F060B - Thôn Tân Lập- Cam Thành Bắc; T.H602, T.H671 - Công ty TNHH Thanh Kim; T.H132 - UBND xã Cam Hải Tây; Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;; T.H075B - Thôn Tân Hải -xã Cam Hải Tây; T.H132B - Thôn Tân Hải- Cam Hải Tây;

Cô lập tuyến PĐ 471-EBĐ/64
để nhận nguồn XT 475-E30

22/04/2018
07:30 - 08:00

T.Z803

Cơ Khí Điện Lạnh Nha Trang

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z803

22/04/2018
08:05 - 08:35

T.Z813

Xử lý nước thải KCN - CTy CP KCN Suối Dầu

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z813

22/04/2018
08:40 - 09:10

T.Z842

Công ty TNHH MTV Seabery Products

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z842

22/04/2018
09:15 - 09:45

T.Z839

CTY Hưng Đạo Container

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z839

22/04/2018
09:50 - 10:20

T.Z844

Công ty TNHH STEINVIK Việt Nam

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z844

22/04/2018
10:25 - 10:55

T.Z818

CTy TNHH Granite Đại Thành

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z818

22/04/2018
11:00 - 11:30

T.Z846

Công ty Gallant Ocean Việt Nam

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z846

22/04/2018
13:30 - 14:00

T.Z821

CTy FLD Việt Nam

Thay công tơ định kỳ trạm trạm T.Z821

22/04/2018
14:05 - 14:35

T.Z830

Công ty TNHH Tín Thịnh

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z830

22/04/2018
14:40 - 15:10

T.Z838

Công ty TNHH Tín Thịnh

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z838

22/04/2018
15:15 - 15:45

T.Z848

Công ty TNHH thủy sản Bạc Liêu

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z848

22/04/2018
15:50 - 16:20

T.Z826

Công ty CP SXTM Châu Linh

Thay công tơ định kỳ trạm T.Z826

24/04/2018
07:00 - 17:00

T.F570, T.F585

 T.F585, T.F570 - Nhà máy đường Việt Nam;

Cô lập XT 374-E28 để
XNLĐCT thay DCL 332-2

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

18/04/2018
07:00 - 16:30

T.182

Suối Hiệp

Thay vỏ tủ điện, tăng cường dây dẫn hạ áp T.182 để giảm TTĐN theo phương án đã duyệt

18/04/2018
08:00 - 09:30

T.299

Công ty TNHH Mỹ Anh

Thay TI định kỳ trạm T.299

18/04/2018
10:00 - 11:30

T.296

Công ty CP CN Hiệp Thành

Thay TI định kỳ trạm T.296

18/04/2018
12:00 - 13:30

T.332

Công ty TNHH Vũ Anh Hưng

Thay TI định kỳ trạm T.332

19/04/2018
08:00 - 11:30

T.278 , T.278B

DNTN Nam Đồng

Thay TI định kỳ trạm T.278

19/04/2018
09:00 - 11:30

T.264 , T.372 , T.100 , T.251 , T.257 , T.201 , T.202 , T.204 , T.298 , T.348 , T.489 , T.63

Diên Thọ

Đấu nối NR TBA mới vào cột 471-F6B/35

20/04/2018
08:00 - 09:30

T.22

Công ty TNHH Việt Đức

Thay TI định kỳ trạm T.22

20/04/2018
09:30 - 11:30

T.152 , T.152B

Diên Phú

San tải từ trạm T.152 sang T.152B để chống quá tải

20/04/2018
10:00 - 11:30

T.281

Công ty TNHH Hoàng Thuận Phát

Thay TI định kỳ trạm T.281

20/04/2018
12:00 - 13:30

T.258 , T.258 T2

Công ty TNHH Hiệp Hưng

Thay TI định kỳ trạm T.358

20/04/2018
13:30 - 15:30

T.238 , T.363

Sân bóng cầu mới, Diên Điền

San tải từ trạm T.238 sang T.363 để chống quá tải

Điện lực Ninh Hòa

18/04/2018
08:15 - 08:39

T.4342

Nhà hàng Kim Đại Phát

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4342.

18/04/2018
09:10 - 09:40

T.4339

Công ty TBVTGT

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4339.

18/04/2018
09:55 - 10:20

T.4340

Cấp điện mỏ đá Thành An

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4340.

18/04/2018
10:40 - 11:00

T.4321

Trạm BTS Ninh Phú

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4321.

19/04/2018
08:15 - 09:00

DD53M093

Công ty Phú Khang

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA  DD53M093.

19/04/2018
08:30 - 09:00

FCO T4471

Rau sạch Ninh Hòa

Thí nghiệm định kỳ TBA T.4471.

19/04/2018
09:20 - 09:45

T.4852 , T.4852

Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Đức Hòa

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.4852

19/04/2018
09:30 - 10:00

FCO T4462

Nước sạch Ninh Trung

Thí nghiệm định kỳ TBA T.4462.

19/04/2018
10:30 - 11:00

FCO T4463

Nước sạch Ninh Trung

Thí nghiệm định kỳ TBA T.4463.

20/04/2018
08:00 - 11:00

T.4819

Thôn Binh Trị - xã Ninh Bình

Thay cột 478-E24/21-3A

20/04/2018
08:45 - 09:15

FCO T8099

CSTS Nguyễn Đức

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8099

20/04/2018
09:45 - 10:15

T8081

Cty CP CBTP Ninh Hòa

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA T.8081

Điện lực Vạn Ninh

21/04/2018
08:00 - 12:00

3K.112 , 3K.104 , 3K.121 , 3K.193 , 3K.118 , 3K.122 , 2K117 , 3D.026B, 3D.041 , 3K.212 , 3D.040 , 3D.042 , 3K.099 , 3K.043 , 3K.044 , 3D.045 , 3K.046 , 3D.061 , 3K.135 , 3K.137 , 3D.062 , 3K.098 , 3K.113 , 3K.140 , 3K.097 , 3K.127 , 3K.150 , 3K.168 , 3K.123 , 3D.063 , 3D.057 , 3K.107 , 3k.187 , 3K.169 , 3K.071 , 3D.091 , 3K.082 , 3K.102 , 3K.173 , 3K.086 , 3D.064 , 3K.085 , 3K.094 , 3K.090 , 3K.105 , 3K.208 , 2K.202 , 3D.065 , 3D.066 , 3K.194 , 3K.070 , 3D.068 , 3D.069 , 3K.092 , 3K.129 , 3K.170 , 3K.119 , 3K.149 , 3K.185 , 3D.072 , 3K.156 , 3K.147 , 3K.114 , 3K.106 , 3K.073 , 3K.153 , 3K.120 , 3K.192 , 3k.211 , 3D.074 , 3K.111 , 3K.110 , 3K.204 , 3K.096 , 3D.225 , 3K.207 , 3D.058 , 3K.144 , 3K.139 , 3K.125 , 3K.172 , 3K.130 , 3K.152 , 3K.155 , 3K.126 , 3K.191 , 3K.180 , 3K.209 , 3D.165 , 3D.059 , 3K.124 , 3K.157 , 3K.186 , 3K.183 , 3K.195 , 3K.133 , 3K.181 , 3K.060 , 3K.131 , 3K.210 , 3D.226 , 2K.201 , 2K.189 , 2K.132 , 2K.047 , 2D.048 , 2K.049 , 2K.141 , 2K.142 , 2k.190 , 2K.197 , 3D.002 , 2K.143 , 2K.199 , 2K.200 , 2K.108 , 2D.051 , 2K.067 , 2K.109 , 2D.128 , 3K.083 , 2D.052 , 2K.053 , 2K.087 , 2D.054 , 2K.136 , 2K.056 , 2K.089 , 2D.093 , 2D.184 , 2K.175 , 2K.088 , 2D.055 , 3K.078 , 3K.079 , 3K.100 , 3K.101 , 3K.167 , 3D.003 , 3K.220 , 3K.206 , 3K.095 , 3K.116 , 3D.005 , TBA-3520, 3D.004 , 3K.148 , 3D.007 , 3K.224 , 3D.008 , 3D.006 , 3D.010 , 3K.012 , 3K.011 , 3D.013 , 3D.032 , 3D.027 , 3D.028 , 3K.182 , 3D.026 , 3D.033 , 3D.034 , 3D.029 , 3D.035 , 3D.030 , 3D.031 , 3D.014 , 3D.016 , 3D.017 , 3D.018 , 3D.019 , 3D.20 , 3D.015 , 3D.021 , 3D.022 , 3D.023 , 3K.024 , 3K.009 , 3D.025 , 3K.213 , 3D.036 , 3D.037 , 3K.115 , 3K.081 , 3K.080 , 3D.038 , 3D.039 , TBA 3520 , TBA.3K.3501, 3K.001 , TBA 3500 , TBA 3522 , TBA 3527 , 2D.050

Các xã : Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước; Vạn Thọ; Vạn Thạnh và xã Đại Lãnh

thí nghiệm định kỳ TBA, REC tại VT473-EVG/135, buộc lại cổ sứ từ VT số 11 đến cuối tuyến của  tuyến 471-473-E33

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654143