03/05/2018 20:44        

Lịch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực thuộc Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh từ ngày 02/5/2018 đến ngày 08/5/2018

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn

05/05/2018
06:00 - 16:30

T.449, T.406 , T.436 , T.376 , T.435 , T.393 , T.455, T.389 , T.413 , T.333 , T.447, T.452, T.340A , T.340B , TSB4 , T.451, T.460, T.461, T.328 , T.SB1 , T.11DD , T.SB5 , T.SB6 , T.SB8, T.SB2

Các TBA chuyên dùng của KH:  T.449 – Trạm bơm cầu Long Hồ;  T.SB6 – Đội Ngoại vụ Bán đảo CR;  T.SB3, T.406 – TT Đào tạo phi công;  T.435, T.436 – Trường Sỹ quan Không quân;  T.455 – Cty CP Suất ăn HK Sân bay Đà Nẵng ;  T.376 – Cty Mefrimex Long Hồ;  T.393, T.389, T.340AB, T.SB1, T.SB4, T.328 – Cảng HKQT Sân bay CR;  T.413 – Cty Petrolimex;  T.447 – Cty CP Suất ăn HK;  T.333 – Đài Kiểm soát không lưu;  T.452 – Cty CP Suất ăn HK Sân bay Việt Nam ;  T.451, T.460, T.461 – Thi công Nhà ga Sân bay;  T.477 – Kho hàng Cảng HKQT Cam Ranh;  Nhà ga Quốc tế Cam Ranh.

Cô lập XT 471-H1 đến VT50 để thay sứ đứng trung áp và lắp đặt thiết bị đóng / cắt tại vị trí 471-H1/46

05/05/2018
07:00 - 07:30
và 14:00 - 14:30

T.18H2 , T.120H2, T371 , T19H2 , T04H1 , T70H2 , T.117H2, T42H2 , T66H2 , T71H2 , T91H2 , T34H2 , T05H1 , T58H2 , T.06H1, T430 , T.142H , T.130H, T.94H2 , T.95B-H2, T95H2 , T68BH2 , T68H2 , T.118H2, T.35H2, T.36H2, T.114H2, T01H2 , T02H2 , T44H2 , T61H2 , T20H2 , T.119H2, T.133H, T.113H2, T.121H2, T.138H, T.140H, T16H2 , T17H2 , T22H2 , T.126H2, T.43H2 , T48H2 , T72H2 , T.105H2, T.108H2, T.134H, T.143H, T.78H2 , T.83H2 , T88H2 , T.90H2 , T01CC1 , T02CC1 , T.101H2, T102H2, T57H2 , T74H2 , T86H2 , T87H2 , T89H2

Kho nhớt Vùng 4 HQ, Cty xăng dầu khu vực 3, Công ty Tân Đại Thuận, Công ty Hồng Thuận Hưng, Kho xăng Quân đội - Vùng 4 Hải quân, Kho trạm 719 - CCQS Cam Ranh, Tiểu đoàn 453 - Vùng 4 HQ, Trung tâm 456 - Vùng 4 HQ, Kho xăng 720, Thao trường bắn - Vùng 4 HQ, C2-D454

Chuyển phương thức cấp điện cho thanh cái C41 trạm cắt CC01

06/05/2018
06:00 - 06:30

T354 , T101B , T.17CPĐ, T.358, T315 , T01CTT , T06CTT , T318A , T318B , T09CTT , T16C CTĐ , T.329, T.16CPĐ, T.11CPĐ, T.415 , T.12CPĐ, T.419 , T.107A, T.14CPĐ, T.13CPĐ, T.109CPĐ, T.02A-CPĐ, T.02B-CPĐ, T.03CPĐ, T.15CPĐ, T.01CPĐ, T.04CPĐ, T.05CPĐ, T.06CPĐ, T.107B, T.10CPĐ, T.18CPĐ, T.19CPT, T.20CPĐ, T.221, T.19CPĐ, T.345 , T209 , T.01BH , T.02BH , T.03BH , T.01B-CL , T01CL , T.421 , T.04CL , T.444, T383 , T.05CL , T123B , T216 , T.422 , T360AB , T403 , T.123D, T118 , T.03A, T347 , T417 , T338 , T.377 , T226 , T353 , T217 , T404 , T121 , T.11D, T365 , T398 , T397 , T396 , T395 , T394 , T.420 , T343 , T.11C , T.412 , T.423 , T.405 , T.07C , T.115 , T.08A, T336 , T.08C , T.418 , T.16D , T.466 , T.325 , T116 , T375 , T.09D , T.311 , T.445, T388 , T382 , T09CPĐ , T.16B-CPĐ, T.189, T.439, T.440, T.441, T.01BT, T.01C-CL, T.01CTĐ, T.01D-CL, T02CTT , T03B , T03C , T03CTT , T.03D, T04CTT , T.07A, T.07CPĐ, T07CTT , T08B , T.08CPĐ, T09A, T09B , T.09C , T.106, T.11A , T.11B, T.11B-CPĐ, T.120, T.123A, T136 , T.14A, T.14B, T.14C, T.16A , T.16B , T.17CTĐ, T.200 , T.204, T205 , T.21CPĐ, T220 , T.227, T228 , T.22CPĐ, T232 , T232B , T235 , T31 , T.TG317, T317 , T.327, T.330, T331 , T.33A, T33B , T349 , T.355, T.364, T.366, T384 , T.387, T391 , T.409 , T.427, T.450, T.465 , T.472, T.473, T337 , T223 , T378 , T316 , T02CL , T03CL , T08CTT , T119 , T120B , T120C , T224 , T233 , T234 , T334 , T344 , T346 , T348 , T350 , T352 , T.108, T.187, T424

- Trường Phan Bội Châu, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Xã Cam Thịnh Tây: một phần khu vực Xóm Mới, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Trường Dân tộc nội trú Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL27 và lân cận, Trạm nghiền xi măng Cam Ranh, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và một phần thôn Giải Phóng, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và thôn Giải Phóng, Xã Cam Phước Đông: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu A thôn Hòa Bình và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu A, khu Đông thôn Hòa Bình và lân cận, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, - Xã Cam Phước Đông: khu vực gần nhà thờ Giáo xứ Phú Phong thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Phong., - Xã Cam Phước Đông: khu vực gần nhà thờ Giáo xứ Phú Phong thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Phong., Xã Cam Phước Đông: làng đồng bào thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Hòa Bình đoạn gần chợ Suối Môn, Xã Cam Phước Đông: đường Lập Định - Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực chợ Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: đường Lập Định - Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực gần đường xe lửa phía nam chợ Suối Môn, Xã Cam Lập: khu vực thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Bình Lập, Công ty Hóa An, Xã Cam Lập: thôn Bãi Ngang và thôn Bãi Lao, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Phường Cam Lộc: các đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Định, Huỳnh Thúc Kháng, Cao Thắng và lân cận, Trạm Y tế Cam Thịnh Tây, Kho than Cam Ranh, Công ty dăm gỗ Codona, Cơ sở Nguyễn Hồng Anh, BTS VNPT, Một phần phường Ba Ngòi, Công ty CP Suối khoáng Cam Ranh, Phường Cam Lợi và Ba Ngòi: dọc QL1, đường Phạm Ngũ Lão, Tây Sơn và lân cận, Cơ sở Trần Đức Vương, Cơ sở nước đá ông Hưởng, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Trà Sơn, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Đông, Phường Cam Lộc: dọc QL1, đường 22/8 – đoạn  gần Coopmart và lân cận, Phường Cam Lộc: đường Lê Hồng Phong đoạn gần bệnh viện Cam Ranh và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Phường Cam Lộc và Cam Lợi: dọc QL1 từ Siêu thị Coopmart đến Nhà sách Nhã Trang và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Tân Hiệp, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Phường Cam Lộc: khu vực đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Phường Ba Ngòi: dọc QL1 từ Ngã 3 Đồng Lác đến cầu Trà Long và lân cận, Phường Ba Ngòi: đường Tỉnh lộ 9 và lân cận, Phường Ba Ngòi: đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo và lân cận, Phường Ba Ngòi: khu vực từ Cầu Trà Long đến Suối khoáng CR và lân cận, Phường Ba Ngòi: khu vực từ Suối khoáng CR đến Núi Đất và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 đoạn gần Nghĩa trang Dốc Sạn và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực ngã 3 QL1 và QL27 thuộc thôn Xóm Mới và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1, đoạn gần trạm thu phí và lân cận, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Tân Hiệp, Công ty Thiên Phát, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Công ty Thiên Phát, Phường Ba Ngòi: đường Tỉnh lộ 9 – đoạn giáp với xã Cam Phước Đông và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực ngã 3 Tỉnh lộ 9 - đường vào khu mỏ đá và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực gần Ga Ngã Ba và lân cận, Khu DL Ngọc Sương, Xã Cam Lập: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Suối Rua, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1 đoạn gần chùa Thanh Hải và lân cận, Cty Hoàng Thao, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, - Xã Cam Phước Đông: khu Đông, khu Tây 1 thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Nhơn., Nhà máy điện gió Công Hải

Chuyển phương thức cấp điện phục vụ công tác tại MBA T2/ENCR của Xí nghiệp Lưới điện Cao thế

06/05/2018
15:00 - 15:30

T354 , T101B , T.17CPĐ, T.358, T315 , T01CTT , T06CTT , T318A , T318B , T09CTT , T16C CTĐ , T.329, T.16CPĐ, T.11CPĐ, T.415 , T.12CPĐ, T.419 , T.107A, T.14CPĐ, T.13CPĐ, T.109CPĐ, T.02A-CPĐ, T.02B-CPĐ, T.03CPĐ, T.15CPĐ, T.01CPĐ, T.04CPĐ, T.05CPĐ, T.06CPĐ, T.107B, T.10CPĐ, T.18CPĐ, T.19CPT, T.20CPĐ, T.221, T.19CPĐ, T.345 , T209 , T.01BH , T.02BH , T.03BH , T.01B-CL , T01CL , T.421 , T.04CL , T.444, T383 , T.05CL , T123B , T216 , T.422 , T360AB , T403 , T.123D, T118 , T.03A, T347 , T417 , T338 , T.377 , T226 , T353 , T217 , T404 , T121 , T.11D, T365 , T398 , T397 , T396 , T395 , T394 , T.420 , T343 , T.11C , T.412 , T.423 , T.405 , T.07C , T.115 , T.08A, T336 , T.08C , T.418 , T.16D , T.466 , T.325 , T116 , T375 , T.09D , T.311 , T.445, T388 , T382 , T09CPĐ , T.16B-CPĐ, T.189, T.439, T.440, T.441, T.01BT, T.01C-CL, T.01CTĐ, T.01D-CL, T02CTT , T03B , T03C , T03CTT , T.03D, T04CTT , T.07A, T.07CPĐ, T07CTT , T08B , T.08CPĐ, T09A, T09B , T.09C , T.106, T.11A , T.11B, T.11B-CPĐ, T.120, T.123A, T136 , T.14A, T.14B, T.14C, T.16A , T.16B , T.17CTĐ, T.200 , T.204, T205 , T.21CPĐ, T220 , T.227, T228 , T.22CPĐ, T232 , T232B , T235 , T31 , T.TG317, T317 , T.327, T.330, T331 , T.33A, T33B , T349 , T.355, T.364, T.366, T384 , T.387, T391 , T.409 , T.427, T.450, T.465 , T.472, T.473, T337 , T223 , T378 , T316 , T02CL , T03CL , T08CTT , T119 , T120B , T120C , T224 , T233 , T234 , T334 , T344 , T346 , T348 , T350 , T352 , T.108, T.187, T424

- Trường Phan Bội Châu, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Xã Cam Thịnh Tây: một phần khu vực Xóm Mới, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Trường Dân tộc nội trú Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL27 và lân cận, Trạm nghiền xi măng Cam Ranh, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và một phần thôn Giải Phóng, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và thôn Giải Phóng, Xã Cam Phước Đông: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu A thôn Hòa Bình và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu A, khu Đông thôn Hòa Bình và lân cận, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, - Xã Cam Phước Đông: khu vực gần nhà thờ Giáo xứ Phú Phong thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Phong., - Xã Cam Phước Đông: khu vực gần nhà thờ Giáo xứ Phú Phong thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Phong., Xã Cam Phước Đông: làng đồng bào thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Hòa Bình đoạn gần chợ Suối Môn, Xã Cam Phước Đông: đường Lập Định - Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực chợ Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: đường Lập Định - Suối Môn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực gần đường xe lửa phía nam chợ Suối Môn, Xã Cam Lập: khu vực thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Bình Lập, Công ty Hóa An, Xã Cam Lập: thôn Bãi Ngang và thôn Bãi Lao, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Phường Cam Lộc: các đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Định, Huỳnh Thúc Kháng, Cao Thắng và lân cận, Trạm Y tế Cam Thịnh Tây, Kho than Cam Ranh, Công ty dăm gỗ Codona, Cơ sở Nguyễn Hồng Anh, BTS VNPT, Một phần phường Ba Ngòi, Công ty CP Suối khoáng Cam Ranh, Phường Cam Lợi và Ba Ngòi: dọc QL1, đường Phạm Ngũ Lão, Tây Sơn và lân cận, Cơ sở Trần Đức Vương, Cơ sở nước đá ông Hưởng, Xã Cam Phước Đông: thôn Trà Sơn và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Trà Sơn, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Đông, Phường Cam Lộc: dọc QL1, đường 22/8 – đoạn  gần Coopmart và lân cận, Phường Cam Lộc: đường Lê Hồng Phong đoạn gần bệnh viện Cam Ranh và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Phường Cam Lộc và Cam Lợi: dọc QL1 từ Siêu thị Coopmart đến Nhà sách Nhã Trang và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Tân Hiệp, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Phường Cam Lộc: khu vực đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Phường Ba Ngòi: dọc QL1 từ Ngã 3 Đồng Lác đến cầu Trà Long và lân cận, Phường Ba Ngòi: đường Tỉnh lộ 9 và lân cận, Phường Ba Ngòi: đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo và lân cận, Phường Ba Ngòi: khu vực từ Cầu Trà Long đến Suối khoáng CR và lân cận, Phường Ba Ngòi: khu vực từ Suối khoáng CR đến Núi Đất và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 đoạn gần Nghĩa trang Dốc Sạn và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực ngã 3 QL1 và QL27 thuộc thôn Xóm Mới và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1, đoạn gần trạm thu phí và lân cận, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Tân Hiệp, Công ty Thiên Phát, Xã Cam Phước Đông: khu vực thôn Giải Phóng và thôn Tân Hiệp, Công ty Thiên Phát, Phường Ba Ngòi: đường Tỉnh lộ 9 – đoạn giáp với xã Cam Phước Đông và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực ngã 3 Tỉnh lộ 9 - đường vào khu mỏ đá và lân cận, Xã Cam Phước Đông: khu vực gần Ga Ngã Ba và lân cận, Khu DL Ngọc Sương, Xã Cam Lập: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Suối Rua, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1 đoạn gần chùa Thanh Hải và lân cận, Cty Hoàng Thao, Xã Cam Phước Đông: một phần thôn Hòa Bình, - Xã Cam Phước Đông: khu Đông, khu Tây 1 thôn Hòa Bình và lân cận;- Nhà thờ Giáo xứ Phú Nhơn., Nhà máy điện gió Công Hải

Chuyển phương thức cấp điện phục vụ công tác tại MBA T2/ENCR của Xí nghiệp Lưới điện Cao thế

Điện lực Cam Lâm

03/05/2018
05:30 - 06:00 và 11:30 - 12:00

T.N117 , T.N127B, T.N127 , T.N554 , T.N128 , T.N140, T.N549 , T.N145 , T.N129 , T.N169

 T.N117 - Thôn Tân Sương 1, Trường THCS Yersin, UBND xã Suối Cát, Trường tiểu học Suối Cát; T.N549 - Trường CĐ sư phạm Nha Trang; T.N145 - Tân Sương, mẫu giáo, tt công nghệ cao, tram y tế; T.N127 - Thôn Tân Sương 2- xã Suối Cát, Trường Đoàn Thị Điểm,  Trường cấp 2 A.YIN, Trường THPT Đoàn Thị Điểm, Trường THPTCS cấp 2 A.YIN; T.N127B - Khánh Thành 1 - Suối Cát; T.N169, T.N129, T.N140, T.N128 - Thôn Khánh Thành Bắc - Suối Cát;

Cô lập PĐ 471-E30/49 để tháo đấu lèo tại VT 59 và nhận nguồn từ XT 473-EDK

03/05/2018
05:30 - 12:00

T.N116 , T.N550 , T.N554 , T.N551 , T.N552

 T.N550 - Đỗ Hữu Trí; T.N116 - Thôn Khánh Thành Nam - Suối Cát; T.N551 - Bưu điện Suối Dầu; T.N552 - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoài; T.N554 - Trung tâm Màu;

Cô lập tuyến 471-E30 từ VT 49 đến VT 59 để ĐLCL dựng trụ tại VT 56, thay dây dẫn từ VT 55 đến VT 56

Điện lực Diên Khánh Khánh Vĩnh

04/05/2018
08:00 - 11:30

T.19

xã Suối Hiệp

Trạm T.19:
-Chỉnh cột nghiêng, gia cố móng cột
(SCL18DK10)
-Cân pha hạ áp

04/05/2018
14:00 - 16:30

T.06

xã Suối Hiệp

Trạm T.06:
-Chỉnh cột nghiêng, gia cố móng cột
(SCL18DK10)
-Cân pha hạ áp

08/05/2018
08:00 - 11:00

T.239 , T.361

Bện viện Nhiệt Đới và khu vực Ngã tư Thành i

Hotline: Tháo hạ dây dẫn trong khoảng cột:477-E32/54 đến 477-E32/54-1

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654156