14/05/2019 17:26        

Câu chuyện về cách tính tiền điện với giá điện mới

Bố chồng tôi là một cán bộ đã về hưu. Ông có một số thắc mắc về cách tính tiền điện khi giá điện thay đổi. Là một người công tác trong ngành điện, tôi đã giải thích cặn kẽ cho Ông về hóa đơn tiền điện tháng 04 của gia đình khi mới đây giá điện đã tăng lên 8,36% theo QĐ số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019.

Thiết nghĩ, điều này cũng rất cần thiết cho nhiều hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt nên tôi xin chia sẻ về các thông tin về cách tính hóa đơn tiền điện trong thời kỳ đổi giá để mọi người cùng hiểu chi tiết hơn.

Lấy ví dụ cụ thể cho hóa đơn tiền điện tháng 04/2019 của gia đình tôi như sau:


Hóa dơn tiền điện của 1 khách hàng từ 14.3 đến 14.4.2019

- Ngày tính tiền điện: từ 14/3/2019 đến 13/4/2019 (31 ngày)

- Số hộ dùng: 01 hộ 

- Sản lượng điện tiêu thụ: 164 kWh (= chỉ số mới – chỉ số cũ)

Vậy:

- Số ngày dùng theo giá cũ là: Từ ngày 14/03/2019 đến 19/03/2019: 06 ngày

- Số ngày dùng theo giá mới là: Từ ngày áp giá mới 20/03/2019 đến 13/04/2019 là: 25 ngày

- Trong 164 kWh sản lượng điện dùng trong tháng 04/2019 thì bao nhiêu kWh dùng điện theo giá cũ và bao nhiêu kWh dùng diện cho giá mới?

Theo quy tắc tam suất, cách tính như sau:
Trong 31 ngày dùng tổng cộng sản lượng điện 164 kWh; 
Thì trong 06 ngày (giá cũ) thì sản lượng dùng là:  = 32 kWh
Trong 25 ngày (giá mới) thì sản lượng dùng là: 164 – 32 = 132 kWh.

Để tính định mức sản lượng điện theo 6 mức bậc thang của bảng giá điện sinh hoạt 01 hộ gia đình, ngành điện có phương pháp tính nội suy. Cách tính như sau:

1. Định mức tính sản lượng điện bậc thang theo giá cũ (6 ngày) là:

- Bậc 1: Nếu dùng đủ 31 ngày thì định mức sản lượng điện bậc 1 là: 50 kWh (cho kWh từ 0 -50)
Vậy trong 6 ngày dùng giá cũ thì sản lượng điện tính bậc 1 là:  = 10 kWh
- Bậc 2: Tương tự như bậc 1, định mức sản lượng điện cho bậc 2 cũng là 50kWh (cho kWh từ 51 - 100) thì trong 6 ngày giá cũ, sản lượng điện dùng bậc 2 cũng là: 10 kWh;

- Bậc 3: Định mức sản lượng điện cho bậc 3 là: 100kWh (cho kWh từ 101 – 200) tức 100kWh = 2 x định mức bậc 1 (50kWh) thì sản lượng cho bậc 3 cũng sẽ bằng 2 lần sản lượng bậc 1, tức = 10 x 2 = 20 kWh;

- Bậc 4: Tương tự bậc 3, được tính cho định mức 100 kWh (từ 201 - 300kWh) thì sản lượng định mức bậc 4 sẽ là 20kWh;

- Bậc 5: Tương tự bậc 4, được tính cho định mức 100 kWh (từ 301 - 400kWh) thì sản lượng định mức bậc 5 sẽ là 20kWh;

- Còn lại bậc 6 sẽ bằng tổng sản lượng điện sử dụng theo giá cũ trừ tổng các định mức bậc 1, 2, 3, 4, 5.

Phân tích trên cho thấy sản lượng điện dùng cho giá cũ chỉ có: 32 kWh. Điều đó có nghĩa: với bậc 1: 10kWh, bậc 2: 10 kWh, thì bậc 3 không phải là 20kWh mà sản lượng điện bậc 3 phải là 32-(10+10)=12 kWh.

Từ đó, tiền điện chưa thuế giá cũ theo QĐ số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương về quy định giá bán điện như sau:

Bậc 1: 10 x 1.549 = 15.490đ

Bậc 2: 10 x 1.600 = 16.000đ

Bậc 3: 12 x 1.858 = 22.296đ

Tổng số tiền giá cũ cho sản lượng 32kWh (chưa thuế): 53.786đ

2. Định mức tính sản lượng điện bậc thang theo giá mới (25 ngày) là:

- Bậc 1: Với định mức sản lượng điện bậc 1 chỉ tiêu 1 hộ là 50kWh, sản lượng điện bậc 1 cho giá cũ như tính toán trên là 10kWh thì bậc 1 cho giá mới là: 50 – 10 = 40 kWh

- Bậc 2: Tương tự như bậc 1, định mức sản lượng điện cho bậc 2 cũng là: 40 kWh;

3. Bậc 3: Định mức sản lượng điện cho bậc 3 là: 132 - (40 + 40 ) = 52 kWh.

Vậy tiền điện chưa thuế giá mới theo QĐ số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện có hiệu lựckể từ ngày 20/3/2019 như sau:

- Bậc 1: 40 x 1.678 = 67.120đ

- Bậc 2: 40 x 1.734 = 69.360đ

- Bậc 3: 52 x 2.014 = 104.728đ

Tổng số tiền giá mới cho sản lượng 132kWh (chưa thuế): 241.208đ

Vậy tổng số tiền điện tháng 04/2019 gia đình tôi phải thanh toán là: 53.786đ + 241.208đ = 294.994đ

Thuế GTGT 10%: 29.499đ

Tổng cộng: 324.493đ

Có một nội dung cần chú ý, đó là nếu số hộ gia đình là 2 thì định mức từng bậc thang cứ nhân cho 2, nghĩa là: nếu bậc 1: định mức là 50kWh cho 1 hộ thì 2 hộ sẽ là 100kWh; bậc 3: định mức là 100kWh cho 1 hộ thì 2 hộ sẽ là 200kWh.

Bài viết này chia sẻ cách tính chi tiết hóa đơn tiền điện khi giá điện thay đổi. Hy vọng, những thông tin của bài viết sẽ giúp khách hàng có thể kiểm tra, tính toán hóa đơn tiền điện cho gia đình. Và đây chỉ là cách tính hóa đơn cho tháng đầu tiên khi giá điện mới được áp dụng, còn các tháng tiếp theo thì không có gì thay đổi.

Hồng Tú
 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574583