15/05/2019 11:31        

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 15/5 đến ngày 18/5/2019

Khu vực

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm biến áp tạm ngừng cấp điện

Các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

ĐL Vĩnh Hải                  

15/05/2019
04:30  07:00

T.181 , T.305  , T.303A  , T.209  , T.303B  , T.391  , T.12  , T.16  BTS viễn thông  , T.11  , T.208  , T.270  , T.273  , T.207  , T.13  , T.392A  , T.392B  , T.274  , T.274B  , T.304  , T.271 , T.145  , T.143  , T,144  , T.141  , T.142 , T.187  , T.186  , T.156  , T.185  , T.269  , T.289  , T.430 , T.272  , T.188  , T.38  , T.299 , T.132  , T.382  , T.383  , T.384  , T.284  , T.197  , T.198  , T.198B  , T.199  , T.184  , T.290  , T.195  , T.195B, T.140  , T.285  , T.210  Hộ KD Phạm Đăng Khoa  , T.294  , T.196  , T.291  , T.DD08  , T.DD09  , T.DD10  , T.134  , T.253  , T.215  , T.297  , T.298  , T.298B  , T.130  , T.79  , T.DD04  , T.3004

Lương Hòa, Lương Sơn, Cát Lợi

 Cô lập tuyến 471ĐĐE để ĐLVH tháo TU cấp nguồn tại vị trí 471NHO471ĐĐE_229

ĐL Ninh Hòa

15/05/2019
05:00  07:00

T.DH53E010  , FCO T4281  , FCO T.4238  , FCO T4835  , FCO T4311  , FCO T4323  , FCO T4849  , FCO T4324  , FCO T4277  , DD53D102  , FCO T4237  , FCO T4216

Ninh Ích

Thay thế hợp bộ đo lường (MOF) bị phóng điện tại vị trí 471E31E24/229

ĐL Nha Trang                 

15/05/2019
07:30  11:30

T61B

Hoàng Hoa Thám

+ Thay AB của trạm T.61B bị gãy cần.
+ Thay HCD của trạm T.61B

ĐL Vĩnh Nguyên               

15/05/2019
08:00  11:30

T.100D  , T100

T.100A (Phước ĐiềnPhước Đồng), T.100D (Phước ĐiềnPhước Đồng),

Sang tải trạm T.100A, T.100D chống quá tải mùa nắng nóng

ĐL Nha Trang                 

15/05/2019
13:30  16:30

T41C

Ngọc Hiệp

Thay MBA trạm T.41C không đảm bảo vận hành theo QĐ 1983/ QĐĐLKH ngày 03/05/2019

ĐL Diên Khánh                

16/05/2019
07:00  09:30

T.175B  , T.86  , T.85  , T.67  , T.171  , T.244  , T.327  , T.364  , T.373 , T.385  , T.385B  , T.50  , T.67B  , T.97  , T.97B  , T.98

Xã Diên Sơn, Diên Điền

Tháo chụp silicon tại các vị trí sứ đỡ dây

ĐL Cam Lâm                      

16/05/2019
07:00  10:00

T.A011  , T.A002

Cam Phước Tây

Hoán chuyển MBA giữa 2 trạm T.A011 và T.A002 để CQT cho trạm T.A002, Trạm A002 dùng công nghệ hotline để tháo lèo cô lập T.A002

ĐL Ninh Hòa

16/05/2019
08:00  12:00

T.DC53H068

Bá Hà 2  Ninh Thủy

Cô lập NR 477ENT/10020515 để thay MBA trạm DC53H068 (hoán chuyển MBA chống quá tải)

ĐL Ninh Hòa

16/05/2019
08:00  11:00

T.8906  , T.8912 , T.8915 , T.8919 , T.8929  , T.DC53I044  , T.4951  , T.4944 , T.8921  , T.8914  , T.8910 , T.8922  , T.8918  , T.DH53P049  , T.8923  , T.4946  , T.8907  , T.DH53P046  , T.4947  , T.4943  , T.DH51I042  , T.DH51P061

Ninh Phước. Ninh Vân

Cô lập PĐ 479ENT131 (LBS)
 Thay MBA trạm DC53I044 (hoán chuyển MBA chống quá tải)
 Thay dây dẫn trung thế NR479ENT/20114 (T8907)

ĐL Cam Lâm                      

16/05/2019
13:30  16:00

T.F055  , T.K168

Đồng trốngCam Tân, Tân Lập Cam Thành Bắc

Hoán chuyển MBA T.K168, T.F055 để CQT cho trạm T.F055

ĐL Vĩnh Nguyên               

17/05/2019
07:00  11:30

T99

T.99 (Đường Trần Sâm  Phước ĐiềnPhước Đồng)

 Tháo lắp lại dây ABC 4x150 và 3xAV70 + 1AVx50 dài 222m.
  Kéo mới đường dây 22kV từ cột trạm T.99 đến cột TA08 TKM dài 310.  Nhổ thu hồi cột hạ áp.sang nhánh rẽ công tơ từ cột B99/2 đến B99/6A
 Hotline lắp xà, đấu nối trung áp tại cột 471EBT/2317

ĐL Cam Lâm                      

17/05/2019
07:00  10:00

T.A004  , T.F044

Tân Sinh Cam Thành Bắc, Cam phước Tây

Hoán chuyển MBA T.F044 và T.A004

ĐL Cam Ranh                  

18/05/2019
07:00  16:00

T38H2  , T79H2  , T.125H2  , T.128H  , T.131H  , T.151H  , T.37H2  , T.148H  , T.84H2

Trạm rada 67  Vùng 4 HQ, Cty Tân Thịnh Phát, Công ty TNHH KN Cam Ranh

Di dời Recloser từ VT 478CC1/21 về VT 478CC1/19, đấu nối cáp ngầm VT 478CC1/21 và thu hồi dây dẫn

Đội QLVHĐD&Trạm Khánh Vĩnh

18/05/2019
07:00  16:00

T.86  , T.54  , T.55  , T.78 , T.137  , T.126 , T.06B  , T.07C  , T.118  , T.123  , T.125  , T.81  , T.81B  , T.48  , T.110  , T.79  , T.104  , T.109  , T.109) , T.112)  , T.07  , T.08  , T.06  , T.07B  , T.103  , T.105  , T.47  , T.49  , T.50  , T.51  , T.52  , T.53  , T.56  , T.57  , T.58  , T.59  , T.60  , T.61  , T.62  , T.63  , T.64  , T.65  , T.66  , T.67  , T.68  , T.72  , T.73  , T74  , T.75  , T.76  , T.83  , T.84  , T.85  , T.90

Thôn Suối Sâu  xã Khánh Đông, Thôn Suối Thơm  xã Khánh Đông, Thôn Suối Thơm  Xã Khánh Đông, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình,  Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Đông, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Hiệp, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Xã Khánh Hiệp

Công ty TNHH 19/5 thi công dựng 08 cột LT14m, lắp 15 chụp đầu CĐC01LT3m. từ cột 473F6B/142 đến Cột 473F6B/163
Xí nghiệp Cơ Điện thí nghiệm thí nghiệm Recloser 473F6B/141, LBS 473F6B/161A, Thí nghiệm TBA T.47, T.48, T.06, T.07B, T.07

ĐL Cam Lâm                      

18/05/2019
07:30  12:00

T.M137

Vĩnh PhúSuối Tân

Dùng hotline tháo lèo cô lập T>M137 để Hoán chuyển MBA T.M137 với A005

ĐL Cam Lâm                      

18/05/2019
07:30  12:00

T.A005  , T.A006

Cam Phước Tây

Hoán chuyển  MBA T.A005 chống quá tải cho trạm T.M137

ĐL Ninh Hòa

18/05/2019
08:00  12:00

T4940  , T4949  , DC53P048  , T8901  , T8902  , T8905  , DH53P045  , T4948

Mỹ Giang  Ninh Phước

Cắt điện NR 479ENT/98 để Thay MBA trạm T8902 (Hoán chuyển MBA T8028 và T8902 theo QĐ số 1316/QĐĐLKH ngày 23/04/2019)

ĐL Ninh Hòa

18/05/2019
09:00  09:30

T8081  , T8090  , T8014  , T8015  , T8016  , T8018  , T8017  , T8019  , T8020  , T8078  , T8023  , T8024  , T8025  , T8026  , T8022  , T8021  , T8027  , T8028  , T8030  , T8083  , T8082  , T8029  , T8032  , T8033  , T8097  , T8031  , T8034  , T8072  , T8035  , T8036  , T8087  , T8038  , T8084  , T8037  , T8039N  , T8040  , T8041  , T8042  , T8085  , T.8098  , FCO 3131/475ENT  , T8077  , T8095

Ninh An, Ninh Sơn, Ninh Thọ

Cắt Re 475ENT/143 để tháo lèo tại vị trí 475ENT/215

ĐL Ninh Hòa

18/05/2019
09:31  10:29

T8028  , T8030  , T8083  , T8082  , T8029  , T8032  , T8033  , T8097  , T8031  , T8034  , T8072  , T8035  , T8036  , T8087  , T8038  , T8084  , T8037  , T8039N  , T8040  , T8041  , T8042  , T8085  , T.8098  , FCO 3131/475ENT  , T8077  , T8095

Ninh Sơn

Cô lập PĐ 475ENT/215 (tháo lèo) để:
 Thay MBA trạm T8028 (Hoán chuyển MBA T8028 và T8902 theo QĐ số 1316/QĐĐLKH ngày 23/04/2019)
 Kết hợp xử lý pha đất NR 475ENT/249 đến 2491 (dựng cột và lắp xà, sứ đỡ dây)

ĐL Ninh Hòa

18/05/2019
10:30  11:00

T8081  , T8090  , T8014  , T8015  , T8016  , T8018  , T8017  , T8019  , T8020  , T8078  , T8023  , T8024  , T8025  , T8026  , T8022  , T8021  , T8027  , T8028  , T8030  , T8083  , T8082  , T8029  , T8032  , T8033  , T8097  , T8031  , T8034  , T8072  , T8035  , T8036  , T8087  , T8038  , T8084  , T8037  , T8039N  , T8040  , T8041  , T8042  , T8085  , T.8098  , FCO 3131/475ENT  , T8077  , T8095

Ninh An, Ninh Sơn, Ninh Thọ

Cắt Re 475ENT/143 để đấu lèo tại vị trí 475ENT/215

ĐL Cam Lâm                      

19/05/2019
07:30  10:00

T.A663  , T.A013  , T.A020  , T.A014

CAM phước tây

Hoán chuyển MBA T.A020 cho trạm T.A014 CQT

ĐL Cam Ranh                  

20/05/2019
07:00  07:30

T.478  , T.138  , T.158  , T213  , T60B  , T60C  , T.60D  , T356  , T02CN  , T156  , T159  , T160  , T401

Phường Cam Nghĩa: khu vực đồng muối, Phường Cam Nghĩa: dọc QL1 từ ngã 3 Mỹ Ca đến Đồng muối và lân cận, Phường Cam Nghĩa: đường Nguyễn Công Trứ và lân cận, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Kho đạn 858, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Xí nghiệp muối Cam Ranh

Cô lập XT 475E28 để tháo lèo cột 475E28/71 phục vụ công tác thay trụ trung áp chống xói lỡ vị trí 475E28/75

ĐL Cam Ranh                  

20/05/2019
11:30  12:00

T.478  , T.138  , T.158  , T213  , T60B  , T60C  , T.60D  , T356  , T02CN  , T156  , T159  , T160  , T401

Phường Cam Nghĩa: khu vực đồng muối, Phường Cam Nghĩa: dọc QL1 từ ngã 3 Mỹ Ca đến Đồng muối và lân cận, Phường Cam Nghĩa: đường Nguyễn Công Trứ và lân cận, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Kho đạn 858, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Xí nghiệp muối Cam Ranh

Cô lập XT 475E28 để đấu lèo cột 475E28/71 sau công tác thay trụ trung áp chống xói lỡ vị trí 475E28/75

ĐL Vĩnh Hải                  

22/05/2019
07:00  12:00

T.263 , T.71  , T.72  , T.73 , T.DD07

khách hàng

thu hồi dây từ cột 476E31/4548 đến cột 476E31/45485, Hotline tháo lèo tại cột 476E31/4548

ĐL Nha Trang                 

23/05/2019
06:30  10:30

 

 

+ Đấu nối 03 đầu cáp ngầm hiện có tại ngăn MC 483E27 trong trạm E27 cấp điện vận hành đến tủ RMU Venessia 01.
+ Nghiệm thu đóng điện, bàn giao công trình

ĐL Cam Ranh                  

23/05/2019
07:00  13:00

T.SB8  Nha ga QT Cam Ranh

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh

Cô lập XT 475EBĐ đến DCL 471TCH1475BĐCR_C47 để lắp đặt ngăn tủ biến áp tự dùng tại tủ RMU Bán Đảo 03C

ĐL Vĩnh Hải                  

24/05/2019
06:00  14:00

T.254, T.287  , T.286C  , T.286D  , T.286A  , T.90  , T.286B  , T.288

Vĩnh Phương

Thay dây trung áp từ vị trí 476E29/0318 đến 476E29/0325

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574462