18/05/2019 22:03        

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 19/5 đến ngày 28/5/2019

LỊCH TẠM NGƯNG CẤP ĐIỆN TỪ NGÀY 19/5 ĐẾN NGÀY 28/5/2019

Đơn vị

Thời gian tạm ngưng cấp điện

Trạm tạm ngưng cấp điện

Các khu vực tạm ngưng cấp điện

Li do tạm ngưng cấp điện

ĐL Cam Lâm                       

19/05/2019
07:30 - 10:00

T.A663 , T.A013 , T.A020 , T.A014

CAM phước tây

Hoán chuyển MBA T.A020 cho trạm T.A014 CQT

ĐL Cam Lâm                      

28/05/2019
04:00 - 05:30

T.F580 , T.F050 , T.F047 , T.F048 , T.F049

Tân SInh Tây-Cam thành bắc

Bọc cách điện hotline đường dây NR 473-EBĐ/182 tại khoảng cột 93÷94 và 95÷96 cho công ty thành đạt thi công lưới 110kV

ĐL Cam Ranh                  

20/05/2019
07:00 - 07:30

T.478 , T.138 , T.158 , T213 , T60B , T60C , T.60D , T356 , T02CN , T156 , T159 , T160 , T401

Phường Cam Nghĩa: khu vực đồng muối, Phường Cam Nghĩa: dọc QL1 từ ngã 3 Mỹ Ca đến Đồng muối và lân cận, Phường Cam Nghĩa: đường Nguyễn Công Trứ và lân cận, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Kho đạn 858, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Xí nghiệp muối Cam Ranh

Cô lập XT 475-E28 để tháo lèo cột 475-E28/71 phục vụ công tác thay trụ trung áp chống xói lỡ vị trí 475-E28/75

ĐL Cam Ranh                  

20/05/2019
11:30 - 12:00

T.478 , T.138 , T.158 , T213 , T60B , T60C , T.60D , T356 , T02CN , T156 , T159 , T160 , T401

Phường Cam Nghĩa: khu vực đồng muối, Phường Cam Nghĩa: dọc QL1 từ ngã 3 Mỹ Ca đến Đồng muối và lân cận, Phường Cam Nghĩa: đường Nguyễn Công Trứ và lân cận, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Kho đạn 858, Phường Cam Nghĩa: khu vực phía Bắc dọc theo QL1 và lân cận, Xí nghiệp muối Cam Ranh

Cô lập XT 475-E28 để đấu lèo cột 475-E28/71 sau công tác thay trụ trung áp chống xói lỡ vị trí 475-E28/75

ĐL Cam Ranh                  

23/05/2019
07:00 - 13:00

T.SB8 - Nha ga QT Cam Ranh

Nhà ga Quốc tế Cam Ranh

Cô lập XT 475-EBĐ đến DCL 471TCH1-475BĐCR_C47 để lắp đặt ngăn tủ biến áp tự dùng tại tủ RMU Bán Đảo 03C

ĐL Cam Ranh                  

30/05/2019
07:00 - 11:00

T.F570 , T.F585

Nhà máy đường Cam Ranh

Lắp dao tiếp địa cố định vị trí 374-E28/33

ĐL Cam Ranh                  

31/05/2019
06:30 - 07:00

T315 , T01CTT , T.07CTT , T318A , T318B , T09CTT , T.16C-CTĐ , T.483 , T350 , T121 , T.345 , T.345 , T209 , T.481 , T.01BH , T.02BH , T.03BH , T.01B-CL , T01CL , T.420 , T.421 , T.04CL , T.444 , T383 , T123B , T.05CL , T.422 , T360AB , T403 , T.123D , T118 , T347 , T417 , T226 , T353 , T217 , T404 , T365 , T398 , T397 , T396 , T395 , T394 , T343 , T.418 , T.16D , T.466 , T.325 , T.311 , T.445 , T.439 , T.440 , T.441 , T.01C-CL , T.01CTĐ , T.01D-CL , T02CTT , T03CTT , T.04CTT , T.06CTT , T.120 , T.120C , T.123A , T136 , T.14B , T.16A , T.16B , T.17CTĐ , T.200 , T.TG317 , T317 , T331 , T.355 , T.364 , T384 , T391 , T.465 , T.472 , T.473 , T337 , T223 , T378 , T316 , T02CL , T03CL , T08CTT , T120B , T224 , T233 , T234 , T334 , T344 , T346 , T348 , T424

Xã Cam Thịnh Tây: một phần khu vực Xóm Mới, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Trường Dân tộc nội trú Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL27 và lân cận, Đảo Bình Hưng, Đả Bình Hưng, Đảo Bình Hưng, Xã Cam Lập: khu vực thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Bình Lập, Công ty Hóa An, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Lập: thôn Bãi Ngang và thôn Bãi Lao, Trạm Y tế Cam Thịnh Tây, Cơ sở Nguyễn Hồng Anh, BTS VNPT, Cơ sở Trần Đức Vương, Xì nghiệp muối Cam Ranh, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1 đoạn gần chùa Thanh Hải và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực ngã 3 QL1 và QL27 thuộc thôn Xóm Mới và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1, đoạn gần trạm thu phí và lân cận, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Khu DL Ngọc Sương, Xã Cam Lập: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Suối Rua, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Cty Hoàng Thao, Nhà máy điện gió Công Hải

Tháo lèo cột 474-ENCR/119

ĐL Cam Ranh                  

31/05/2019
07:01 - 15:30

T350 , T121 , T.345 , T.345 , T209 , T.481 , T.01BH , T.02BH , T.03BH , T.01B-CL , T01CL , T.420 , T.421 , T.04CL , T.444 , T383 , T123B , T.05CL , T.422 , T360AB , T.123D , T226 , T353 , T217 , T404 , T365 , T398 , T397 , T396 , T395 , T394 , T343 , T.439 , T.440 , T.441 , T.01C-CL , T.01D-CL , T.120 , T.123A , T136 , T.TG317 , T317 , T.355 , T384 , T391 , T.472 , T223 , T378 , T316 , T02CL , T03CL , T120B , T224 , T233 , T234 , T334 , T344 , T346 , T424

Đảo Bình Hưng, Đả Bình Hưng, Đảo Bình Hưng, Xã Cam Lập: khu vực thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Bình Lập, Công ty Hóa An, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Lập: thôn Bãi Ngang và thôn Bãi Lao, Cơ sở Nguyễn Hồng Anh, BTS VNPT, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1 đoạn gần chùa Thanh Hải và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Khu DL Ngọc Sương, Xã Cam Lập: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Cty Hoàng Thao, Nhà máy điện gió Công Hải

Thay dây trung áp XT 474-ENCR từ VT119 đến VT154-7

ĐL Cam Ranh                  

31/05/2019
15:31 - 17:00

T315 , T01CTT , T.07CTT , T318A , T318B , T09CTT , T.16C-CTĐ , T.483 , T350 , T121 , T.345 , T.345 , T209 , T.481 , T.01BH , T.02BH , T.03BH , T.01B-CL , T01CL , T.420 , T.421 , T.04CL , T.444 , T383 , T123B , T.05CL , T.422 , T360AB , T403 , T.123D , T118 , T347 , T417 , T226 , T353 , T217 , T404 , T365 , T398 , T397 , T396 , T395 , T394 , T343 , T.418 , T.16D , T.466 , T.325 , T.311 , T.445 , T.439 , T.440 , T.441 , T.01C-CL , T.01CTĐ , T.01D-CL , T02CTT , T03CTT , T.04CTT , T.06CTT , T.120 , T.120C , T.123A , T136 , T.14B , T.16A , T.16B , T.17CTĐ , T.200 , T.TG317 , T317 , T331 , T.355 , T.364 , T384 , T391 , T.465 , T.472 , T.473 , T337 , T223 , T378 , T316 , T02CL , T03CL , T08CTT , T120B , T224 , T233 , T234 , T334 , T344 , T346 , T348 , T424

Xã Cam Thịnh Tây: một phần khu vực Xóm Mới, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Trường Dân tộc nội trú Cam Thịnh Tây, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Thịnh Sơn, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL27 và lân cận, Đảo Bình Hưng, Đả Bình Hưng, Đảo Bình Hưng, Xã Cam Lập: khu vực thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập: thôn Bình Lập, Công ty Hóa An, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Lập: thôn Bãi Ngang và thôn Bãi Lao, Trạm Y tế Cam Thịnh Tây, Cơ sở Nguyễn Hồng Anh, BTS VNPT, Cơ sở Trần Đức Vương, Xì nghiệp muối Cam Ranh, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Đông, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1 đoạn gần chùa Thanh Hải và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực thôn Mỹ Thanh và thôn Hiệp Mỹ, Xã Cam Thịnh Đông: dọc QL1 – phía bắc UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Đông: khu vực ngã 3 QL1 và QL27 thuộc thôn Xóm Mới và lân cận., Xã Cam Thịnh Đông: khu vực dọc QL1, đoạn gần trạm thu phí và lân cận, Một phần xã Cam Thịnh Đông, Khu DL Ngọc Sương, Xã Cam Lập: khu vực UBND xã và lân cận, Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Suối Rua, Xã Cam Thịnh Đông: một phần khu vực thôn Hiệp Thanh, Cty Hoàng Thao, Nhà máy điện gió Công Hải

Căng dây, đấu nối tại cột 474-ENCR/119

ĐL Nha Trang                 

23/05/2019
06:30 - 10:30

 

 

+ Đấu nối 03 đầu cáp ngầm hiện có tại ngăn MC 483-E27 trong trạm E27 cấp điện vận hành đến tủ RMU Venessia 01.
+ Nghiệm thu đóng điện, bàn giao công trình

ĐL Nha Trang                 

23/05/2019
07:30 - 11:30

T52A

Vĩnh Thái

Di dời đường dây điện trước công tơ thuộc hạ áp trạm T.52A để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trong quá trình xây dựng nhà

ĐL Nha Trang                 

23/05/2019
13:30 - 17:00

T52D

Xã Vĩnh thái

Di dời đường dây điện hạ áp trạm T.52D để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trong quá trình xây dựng nhà tại cột B-52D/1-2

ĐL Nha Trang                 

25/05/2019
06:30 - 12:30

T.467 - Khu Đô thị VCN Phước Hải , T.530- KĐT Lê Hồng Phong Venesia , T.532 - KĐT Lê Hồng Phong Venesia

VCN Phước Hải - Lê Hồng Phong

+ Lắp mới 01 ngăn lộ đến tại tủ RMU VENESIA 03 để đấu nối cáp ngầm từ T.467 đến.
+ Đấu nối đầu cáp ngầm vào ngăn CD có sẵn tại nhà trạm T.467.
+ Đóng điện, so pha trung áp, đảo lèo tại trạm T.467

ĐL Nha Trang                 

26/05/2019
06:00 - 16:00

 

 

Xử lý hộp nối cáp ngầm trục chính tuyến 475-E27 từ E27 đến cột 475-476-E27/01

ĐL Nha Trang                 

26/05/2019
06:00 - 06:30

T.341B - Trung tâm TMTH Lotte Nha Trang , T41K , T41B , T.68G - Kim Bồng , T19C , T.41G , T41H - Chùa Đào Viên , T57 , T.89 , T380 , T.340 , T.18 , T.384 , T.350 , T.41E - P. Ngọc Hiệp , T.41L - P. Ngọc Hiệp , T.339 , T.291 , T19A , T41A , T41C , T41D , T42 , T.42B , T.546 - Trụ ăng ten Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa

Kim Bồng - Ngọc Hiệp, Kim Bồng , Đường 23-10 , Đình Lư Cấm , Lư Cấm - Ngọc Hiệp, Đường 23/10 , Hải Đức, Bầu Mốc, phường Ngọc Hiệp, Đường 23/10

Tháo lèo tuyến 475-476-E27 tại VT01

ĐL Nha Trang                 

26/05/2019
16:00 - 16:30

T.341B - Trung tâm TMTH Lotte Nha Trang , T41K , T41B , T.68G - Kim Bồng , T19C , T.41G , T41H - Chùa Đào Viên , T57 , T.89 , T380 , T.340 , T.18 , T.384 , T.350 , T.41E - P. Ngọc Hiệp , T.41L - P. Ngọc Hiệp , T.339 , T.291 , T19A , T41A , T41C , T41D , T42 , T.42B , T.546 - Trụ ăng ten Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa

Kim Bồng - Ngọc Hiệp, Kim Bồng , Đường 23-10 , Đình Lư Cấm , Lư Cấm - Ngọc Hiệp, Đường 23/10 , Hải Đức, Bầu Mốc, phường Ngọc Hiệp, Đường 23/10

+ Đấu lại lèo tuyến 475-476-E27 tại VT01;
+ So pha tuyến 475-E27 tại VT 47
+ Dự phòng đảo lèo tại VT01

ĐL Nha Trang                 

28/05/2019
06:30 - 13:30

T.01D - xã Vĩnh Ngọc

xã Vĩnh Ngọc

Thay cột hạ áp bị cong, nghiêng không đảm bảo an toàn tại các trạm T.01D 

ĐL Vĩnh Hải                  

22/05/2019
07:00 - 12:00

T.263 , T.71 , T.72 , T.73 , T.DD07

khách hàng

thu hồi dây từ cột 476-E31/45-48 đến cột 476-E31/45-48-5, Hotline tháo lèo tại cột 476-E31/45-48

ĐL Vĩnh Hải                  

24/05/2019
06:00 - 14:00

T.254, T.287 , T.286C , T.286D , T.286A , T.90 , T.286B , T.288

Vĩnh Phương

Thay dây trung áp từ vị trí 476-E29/03-18 đến 476-E29/03-25

Đội QLVHĐZ&Trạm Khánh Sơn

31/05/2019
07:30 - 10:30

FC.01 , T.15 , EB.01A , GD.02 , EA.01 , EA.02 , EA.03 , EA.04 , EB.02 , EB.03 , EB.01 , EC.02 , EC.01 , FB.03 , FB.01 , FB.02 , FA.01 , FA.04 , FA.02 , T.109 , FA.03 , FD.02 , FD.01 , GA.02 , GA.01 , GA.03 , GB.02 , GB.01 , GC.01 , GD.03 , GD.01 , T.14 , T.13 , EA.05 , T.109

Xã Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn

-Dựng trụ VT 244-104, lắp đặt chụp đầu cột VT 244-102.
- Đấu nối các TBA T.17 và T.18
- Thay xà FCO, Đấu nối TBA FB.04;

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574472