14/10/2019 10:32        

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2019

Điện lực

Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)

Trạm tạm ngừng cấp điện

các khu vực tạm ngừng cấp điện

Lí do tạm ngừng cấp điện

ĐL Nha Trang

16/10/2019
06:00 - 14:30

T.467

Chung cư VCN Phước Hải

Lắp đặt DCL, đấu nối trung áp nhánh rẽ TBA mới tại trạm T.467

ĐL Vĩnh Hải

16/10/2019
07:30 - 11:30

T.80

Hòn Sện

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.80

ĐL Diên Khánh

16/10/2019
07:30 - 11:30

T.445 , T.216

Diên Toàn

Tăng cường hạ áp & cân pha hạ áp T.445

ĐL Ninh Hòa

16/10/2019
08:00 - 11:00

T4410

Ninh Hiệp

Di dời đường dây hạ áp trạm T4410

ĐL Diên Khánh

16/10/2019
08:00 - 11:00

T.157

Diên Phú

Cân pha hạ áp T.157

ĐL Ninh Hòa

16/10/2019
09:00 - 11:00

T4220

Tân Đảo - Ninh Ích

Công ty Hưng Thịnh Phát thi công thay cột và cải tạo thay dây dẫn hạ áp trạm T4220

ĐL Vĩnh Hải

16/10/2019
14:00 - 17:00

T.59A

Đường 2/4

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.59A

ĐL Vĩnh Nguyên

17/10/2019
06:00 - 17:00

T.320 , T.111 , T.428 , T.449 , T.309 , T.427 , T.31 , T.30 , T.24A , T.178 , T.90 , T.183 , T.182 , T.186 , T.187 , T.188 ,

T.465B (VCN Phước Hải), T.99 (Đồng Rọ), T.320 (DN Hương Biển)T.111 (Đìa tôm Võ Văn Cường), T.428 (Đìa tôm Ông Duật), T.449 (Đìa tôm Ông Niệm), T.309 (Đìa tôm Ô Niệm), T.427 (Cơ sở Nuôi tôm Đồng Rọ) T.24A (Đồng Muối 1), T.178 (Đài phát Duyên Hải), T.90 (VCN Phước Long) T.183 (Cty TNHH MTV ĐTXD & Địa chất), T.182, T.186 (KDC An Bình Tân), T.30, T.31 (VCN Phước Long)

Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT-482-E27/100, Dự án Đường Vành Đai 2( có công văn đính kèm)
Lắp LBS tuyến 471-EBT tại 471-EBT/80 (ĐTXD-2019)
Lắp LBS-DCL  tuyến 482-E27 tại 482-E27/22 (ĐTXD -2019)
Thi công đấu nối nhánh rẽ trạm mới tại 483-EBT/17-4

ĐL Nha Trang

17/10/2019
06:00 - 17:00

T.99

Đồng Rọ

Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT-482-E27/100, dự án Đường Vành Đai 2

ĐL Ninh Hòa

17/10/2019
07:00 - 07:30
15:30 - 16:00

T4614 , T4734 , T4735 , T4717 , T4714 , T4693 , T4628 , T4754 , T4733 , T4629 , T4630 , T4633 , T4634 , T4635 , T4631 , T4632 , T4695 , T4636 , T4637 , T4638 , T4751 , T4738

Ninh Tây

Tháo lèo đường dây nhánh rẽ 476-E24/184

ĐL Vĩnh Hải

17/10/2019
07:30 - 11:30

T.172

Xuân Ngọc

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.172

ĐL Ninh Hòa

17/10/2019
07:30 - 15:30

T4614 , T4734 , T4735

Ninh Tây

Thay xà rỉ sét tuyến 476-E24 từ VT 184-4 đến VT 184-58 (01 bộ xà néo; 26 bộ xà đỡ các loại & 08 chụp đầu cột)

ĐL Nha Trang

17/10/2019
07:30 - 11:30

T.96B , T.96A

Đồng Nai

+ Kéo cáp ngầm mới, thu hồi cáp ngầm NR tuyến 477-E27 từ sau cột 371-477-E27/07 đến cột 477-E27/4-1
+ Hotline tháo lèo từ lưới xuống 03 FCO NR của trạm T.96AB.
(SCL 2019: thay thế cáp ngầm không đảm bảo vận hành, nguy cơ sự cố)

ĐL Ninh Hòa

17/10/2019
08:00 - 12:00

T4952 , DD53P047

Hoa tiêu Hàng Hải; Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

Kéo rãi căng dây và đấu nối đường dây XDM tại cột 479-ENT/24-2
(Khách hàng đề nghị cắt điện theo CV số 42CV-2019/XLĐKH)

ĐL Diên Khánh

17/10/2019
08:00 - 11:00

T.226

Diên Phước

Cân pha hạ áp T.226

ĐL Vĩnh Hải

17/10/2019
14:00 - 17:00

T.CF02

Đường Nguyễn Xiển

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.CF02

ĐL Ninh Hòa

18/10/2019
07:00 - 16:00

T4667 , T4718 , T4763 , T4670 , T4669 , T4668 , T4686 , T4758

Ninh Xuân

NCS  T4667 - 75KVA - 22/0.23KV lên  3x50 KVA - 22/0.4KV  (Dựng 02 cột, lắp 02 xà và HT TBA)

ĐL Diên Khánh

18/10/2019
07:00 - 10:30

T.07C(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 02 trụ hạ áp tại vị tri T.07C_B11, T.07C_B12 thuộc trạm T.07C bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Vĩnh Hải

18/10/2019
07:30 - 17:00

T.105

Đường Nguyễn Xiển

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.105

ĐL Nha Trang

18/10/2019
07:30 - 15:30

T.10A

Đường 02/04

- Hotline đấu nối lèo TA tại cột 479-E27/42.
- Tháo dỡ dây ABC 4x150 tại cột trạm T.10B lắp lại tại cột 479-E27/43.
- Đội thi công lắp đặt MBA 250kVA tại cột 479E27/42.
- Tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột 479-E27/42 đến cột A-10A/4

ĐL Diên Khánh

18/10/2019
08:00 - 11:00

T.52

TT DK

Cân pha hạ áp T.52

ĐL Diên Khánh

18/10/2019
10:30 - 13:30

T.07(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 02 trụ hạ áp tại vị tri T.07_A12/2/1, T.07_A7/3 thuộc trạm T.07 bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Vĩnh Hải

18/10/2019
14:00 - 17:00

T.352B

Đường Nguyễn Xiển

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.352B

ĐL Nha Trang

19/10/2019
05:00 - 16:00

T.600 , T.427

T.600 (XNCĐTN) và T.427 (Truyền tải)

Phục vụ công tác thí nghiệm MC trung áp trong trạm E27

ĐL Ninh Hòa

19/10/2019
07:00 - 12:00

T4802 , T4815 , T4848 , T4837 , T4817 , T4829 , T4805 , T4806 , T4828 , T4807 , T4808 ,

Ninh Hưng, Ninh Tân

Thay xà, sứ, dây dẫn NR 478 /E24 từ VT 78-13 đến  VT 78-26 (3 xà néo, 8 xà đỡ & 1094 mét dây)

ĐL Diên Khánh

19/10/2019
07:00 - 10:00

T.01(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.01_A1/8 thuộc trạm T.01 bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Diên Khánh

19/10/2019
07:00 - 10:00

T.154

Diên Phú

Xử lý tiếp cúc hạ áp T.154 từ cột B154/6-5 đến 6-8 và giải quyết đơn thư khách hàng để xây nhà ở

ĐL Diên Khánh

19/10/2019
13:30 - 15:30

T.38(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.38_A2/1/3 thuộc trạm T.38 bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Nha Trang

20/10/2019
06:30 - 12:30

T.44C , T.44D

Ngô Gia Tự - Bùi Thị Xuân

+ Lắp mới LBS hở NR tại cột 473-E27/25-1 (Hotline không làm được)
+ Chuyển bộ dao tiếp địa cố định từ 473-E27/25-1 về cột 473-E27/25-2
+ Đấu nối CN TBA mới T.81E tại cột 473-E27/25-6-1

ĐL Nha Trang

20/10/2019
06:00 - 06:45

T.326 , T.302 , T.11D , T.90D , T.81B , T.633 , T.628 , T.33 , T.81D , T.249 , T.215 , T.11C , T.370 , T.372 , T.11B , T.206 , T.216 , T.214 , T.214B , T.44A , T.44B , T.413 , T.205 , T.376B , T.409 , T.590 , T.81G ,

Lê Thánh Tôn

Tháo lèo tuyến 473-E27 tại cột 473-474-E27/25

ĐL Nha Trang

20/10/2019
06:00 - 16:00

T.81A , T.281 ,

Ngô Gia Tự

+ Tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột B-81A/2 đến cột B81A/5.
+ Tách tải hạ áp T.81B sang trạm T.81E
+ Đóng điện T.81E
(kết hợp lịch cắt điện trung áp)

ĐL Nha Trang

20/10/2019
11:45 - 12:30

T.326 , T.302 , T.11D , T.90D , T.81B , T.633 , T.628 , T.33 , T.81D , T.249 , T.215 , T.11C , T.370 , T.372 , T.11B , T.206 , T.216 , T.214 , T.214B , T.44A , T.44B , T.413 , T.205 , T.376B , T.409 , T.590 , T.81G

Lê Thánh Tôn

Đấu lại lèo tuyến 473-E27 tại cột 473-474-E27/25

ĐL Ninh Hòa

21/10/2019
07:00 - 11:00

T8002 , T8055 , T8069 , T8054 , T8071 , T8056 , T8051 , T8048 , T8070 , T8012 , T8013

Ninh An

Thay dây ACWBCC 70 : 83 mét dây từ VT 124-16B đến VT 124-18

ĐL Nha Trang

21/10/2019
07:00 - 14:00

T.43D , T.29B

Trần Quang Khải - Quân Trấn

+ Hotline tháo, đấu lèo TA tuyến 484-E27 tại cột 484-E27/53-17
+ XNXLCN thi công tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột trạm T.43D đến 484-E27/53-20, thay biến dòng HA 1000/5A.

ĐL Diên Khánh

21/10/2019
08:00 - 10:30

T.354 , T.11 , T.185 , T.19 , T.184

Xã Suối Hiệp

Kiểm tra, xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 473-E32/8-47-6 đến  473-E32/8-47-6-1

ĐL Diên Khánh

21/10/2019
08:30 - 10:30

T.35(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.35_A6/3 thuộc trạm T.35 bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Diên Khánh

21/10/2019
13:30 - 15:30

T.02(KV)

Khánh Vĩnh

Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.02_A3 thuộc trạm T.02 bị nứt (SCL19DK10)

ĐL Vĩnh Hải

22/10/2019
07:30 - 17:00

T.25

Đường Nguyễn Biểu

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.25

ĐL Vĩnh Hải

22/10/2019
14:00 - 17:00

T.87

Bắc Vĩnh Hải

Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.87

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574483