28/02/2020 07:40        

Lịch tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực TP Nha Trang từ ngày 04/03/2020 đến ngày 10/03/2020

THÔNG BÁO

lỊch TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN theo KẾ hoẠch MỘT SỐ khu vỰc TP nha trang

tỪ ngày 04/03/2020 ĐẾn 10/03/2020.

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

04/03/20

Cắt điện: T.02B (Vĩnh Ngọc).

Từ 07h30 đến 13h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

06/03/20

Cắt điện: T.392B (Hòn Sện), T.01B (Tháp Bà).

Từ 08h00 đến 09h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.01C (Đường Tháp Bà).

Từ 09h00 đến 10h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.87 (Đường Nguyễn Khuyến).

Từ 14h00 đến 15h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.359A (Hòn Nghê).

Từ 15h00 đến 16h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.52A (Vĩnh Thái).

Từ 07h30 đến 13h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

09/03/20

Cắt điện: T.93C (Vĩnh Hiệp).

Từ 07h30 đến 13h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

10/03/20

Cắt điện: T.124, T.24 (Đường Củ Chi).

Từ 07h30 đến 10h30

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện trung áp.

Cắt điện: T.81 (Hòn Sện).

Từ 13h30 đến 16h30

-   Sửa chữa, bảo dưỡng TBA.

Cắt điện: T.50E (Vĩnh Thạnh).

Từ 07h30 đến 14h00

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.

Cắt điện: T.23C (Phước Toàn Trung), T.61 ( Phước Đồng).

Từ 08h00 đến 11h30

-   Sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện hạ áp.


    

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574550