25/01/2021 17:57        

Tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương, các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chủ động liên hệ với các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện nghị quyết trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật; đề xuất tham mưu xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Công Thương đôn đốc các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung trên; tổng hợp, đề xuất ý kiến tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; định kỳ trước ngày 25/12 hàng năm, lập báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết trình UBND tỉnh phê duyệt, gửi các bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW đã đề ra các chỉ tiêu phấn đấu nhằm đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng trong nước, phục vụ cho mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030). Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, năng lượng sơ cấp đạt khoảng 175 đến 195 triệu tấn dầu quy đổi (TOE); tổng công suất của các nguồn điện đạt khoảng 125 đến 130GW; sản lượng điện đạt khoảng 550 đến 600 tỷ kWh; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 đến 20%; tỷ lệ tiết kiệm trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15%...

Đẩy mạnh phát triển ĐMTMN là một trong những giải pháp góp phần tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính đã và đang được triển khai tại Khánh Hòa

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2019 - 2030. Theo đó, đến năm 2030, phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10%. Theo kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng tỉnh ban hành, mục tiêu từ nay đến năm 2030, toàn tỉnh tiết kiệm 3.571 triệu kWh. Dự kiến giai đoạn 2019 - 2025, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh là 1.610 triệu kWh (tương đương 6% tổng sản lượng điện thương phẩm của tỉnh). Giai đoạn 2026 - 2030, sản lượng điện tiết kiệm được nâng lên 1.961 triệu kWh (tương đương 9% tổng sản lượng điện thương phẩm của tỉnh).

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng, UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp (DN) sản xuất phải xây dựng giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải theo hợp đồng mua bán điện. Các DN cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu hao năng lượng lớn trong giờ cao điểm. Các doanh nghiệp sản xuất được khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: năng lượng mặt trời, gió, biogas… Hàng năm, mỗi DN phải tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước…

Ngọc Duy

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797329