18/05/2021 06:05        

Chuyển đổi số - Chuyện không của riêng ai

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện; chính vì thế, việc làm này không chỉ là việc của nhà quản lý, người đứng đầu mà còn là nỗ lực chung của mọi thành viên trong một tập thể, một doanh nghiệp.

PC Khánh Hòa tổ chức lấy ý kiến dự thảo kế hoạch chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2021-2022

Chuyển đổi số chính là câu chuyện của xu thế trong thời đại mới, không có con đường mẫu chung và chưa có tiền lệ. Do đó, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần xác định lộ trình riêng thích hợp cho mình. Thực tế cho thấy, chuyển đổi kỹ thuật số không phải là công việc của riêng bộ phận công nghệ thông tin; mà đó là ý chí, sự quyết tâm của người đứng đầu tổ chức, là sự hợp tác của các chuyên gia công nghệ số và cần sự tham gia của mọi thành viên trong đơn vị. Để chuyển đổi số được triển khai thành công tại một doanh nghiệp, vai trò và trách nhiệm của các nhóm tham gia được phân chia rất rõ ràng cho từng đối tượng: Nhà lãnh đạo chuyển đổi số, các chuyên gia công nghệ số (chuyên gia bên trong tổ chức, chuyên gia bên ngoài) và người tham gia chuyển đổi số.

Nếu nhà lãnh đạo chuyển đổi số - người đứng đầu tổ chức phải đặt ra được bài toán chuyển đổi số giải quyết vấn đề của đơn vị mình thì các chuyên gia công nghệ số lại là người có trách nhiệm chuyển hóa bài toán đó thành những yêu cầu cụ thể có sử dụng công nghệ số để giải quyết, từ đó, người tham gia chuyển đổi số là tất cả thành viên trong đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo chấp hành nghiêm túc theo chỉ đạo, định hướng của ban lãnh đạo đề ra. 

Vận dụng linh hoạt những điều trên vào công tác chuyển đổi số tại đơn vị, PC Khánh Hòa đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và ứng dụng cộng nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai kế hoạch, xác định các giải pháp, cơ chế phù hợp thực tế đơn vị, thúc đẩy thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Các phòng ban chức năng chính là các chuyên gia bên trong của Công ty, bám sát kế hoạch chuyển đổi số, rà soát các quy trình, quy chế, các hoạt động nghiệp vụ liên quan hiện nay còn thủ công để đánh giá, phân loại thực hiện số hóa, làm nền tảng cho chuyển đổi số nhằm giảm nhân lực, tăng độ chính xác và tăng hiệu quả lao động. Phòng Công nghệ thông tin Công ty chính là các chuyên gia công nghệ số với vai trò tham mưu, tư vấn về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, kế hoạch chuyển đổi số. Cuối cùng, các đơn vị trực thuộc Công ty chính là những người tham gia chuyển đổi số.

Tóm lại, chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của chỉ doanh nghiệp và của nhà lãnh đạo mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta – những người đã, đang cùng tham gia vào cuộc đua chuyển đổi số. Chấp nhận thay đổi thói quen cùng với tinh thần hợp tác, niềm tin, quyết tâm tiếp nhận cái mới trong sự chuyển đổi hằng ngày của khoa học công nghệ thì chắc chắn công cuộc chuyển đổi số sẽ thành công cho mỗi cá nhân và cả doanh nghiệp.

Nguyên Duy - Hồng Tú

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797278