17/06/2021 20:12        

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI PC KHÁNH HÒA

Song hành cùng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, công tác quản lý và bảo vệ môi trường cũng được Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và chú trọng.

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp “Sổ đăng ký Chủ nguồn thải Chất thải nguy hại (CTNH) Mã số QLCTNH: 56.000424.T” (cấp lần 3 ngày 08 tháng 5 năm 2014). Thông qua “Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa”, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực và kịp thời từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường.

Định kỳ hàng năm, Lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát công tác quản lý hồ sơ môi trường, công tác lưu trữ, bảo quản tạm thời CTNH tại các đơn vị và công tác chuyển giao CTNH cho đơn vị có đủ năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty tại văn bản số 1860/ĐLKH-P4 ngày 17/5/2021 về việc Kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ môi trường năm 2021, các đơn vị trực thuộc Công ty đã hoàn thiện hồ sơ lưu trữ với đầy đủ các Thông tư, Nghị định, Quy chế Bảo vệ môi trường …., bố trí khu vực lưu trữ tạm thời Chất thải nguy hại đúng quy định. Công tác thu gom, phân loại và bảo quản các CTNH trong các thiết bị chứa tại khu vực lưu trữ tạm thời CTNH đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Khu vực lưu trữ tạm thời CTNH TBA 110kV Đồng Đế

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của toàn Công ty được giao cho Công ty TNHH Môi trường Chân Lý đảm nhận thông qua Hợp đồng số 280420/HĐ-KHPC-P2 ngày 28/4/2020 có hiệu lực đến ngày 31/12/2021. Định kỳ hàng quý, Công ty TNHH Môi trường Chân Lý cho xe chuyên dụng đến từng khu vực lưu trữ tạm thời CTNH tại các đơn vị để thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý, công tác giao nhận CTNH và các liên Chứng từ CTNH được lưu tại Công ty và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa được thực hiện đúng theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMTngày 30/6/2016 về quản lý CTNH. Trong Báo cáo quản lý CTNH của Chủ nguồn thải định kỳ năm 2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, Công ty đã chuyển giao cho Công ty TNHH Môi trường Chân Lý xử ký tổng khối lượng 31,36 tấn CTNH các loại, trong đó chủ yếu là Pin, ắc quy (13,884 tấn); Máy biến áp thải, máy biến điện áp thải, máy biến dòng điện thải, tụ điện thải (10,688 tấn); Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có linh kiện điện tử (6,224 tấn).

Khu vực lưu trữ tạm thời CTNH Điện lực Vĩnh Hải

Khu vực lưu trữ MBA có dầu nhiễm PCB

Ngoài ra, công tác quản lý và lưu giữ các thiết bị có dầu nhiễm Polychlorinated biphenyl (PCB) cũng được Công ty chú trọng và thực hiện đúng quy định. Toàn Công ty không còn thiết bị có đầu nhiễm PCB đang vận hành trên lưới điện. Đối với máy biến áp có dầu nhiễm PCB của khách hàng (TBA T.4242  công suất 320kVA-22/0,4kV) còn đang vận hành trên lưới điện, Công ty thường xuyên khuyến nghị và vận động khách hàng lập kế hoạch thay thế trước năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017.

Xuân Thu

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654321