03/11/2021 06:04        

EVNCPC nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong chuyển đổi số

Với các đơn vị ngành điện như EVNCPC, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đặc thù có vai trò trực tiếp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an toàn thông tin là một yêu cầu quan trọng và bức thiết, đặc biệt khi EVNCPC đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, gần như toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp và quy trình hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh của EVNCPC đã và đang được số hóa: Toàn bộ công văn được xử lý qua hệ thống văn phòng điện tử; dữ liệu nhân sự được quản lý qua phần mềm HRMS; dữ liệu kinh doanh được số hóa và quản lý qua phần mềm CMIS; lưới điện được điều khiển từ xa...

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường an ninh bảo mật và an toàn thông tin cho hệ thống CNTT, dữ liệu khách hàng và hệ thống vận hành nguồn, lưới điện của EVNCPC là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797516