30/06/2022 16:04        

Chi bộ Xí nghiệp lưới điện cao thế với công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới

Chi bộ XNLĐ Cao Thế (PC Khánh Hòa) được thành lập theo quyết định số 425QĐ/ĐU ĐLKH ngày 12/03/2013 của Đảng ủy PC Khánh Hòa trên cơ sở sát nhập Chi bộ Xí nghiệp lưới điện (trước đây) và các trạm biến áp 110 Kv trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hiện cho đến năm 2022 Chi bộ có 21 đảng viên, 16 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị.

Bí thư Chi bộ Đào Minh Kính đọc Quyết định kết nạp đảng viên mới

Ngay từ khi thành lập Chi Bộ đã nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, để góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chi ủy cùng Chi bộ đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức như Công đoàn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  làm tốt công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu danh sách lên Chi bộ đề cử đi học các lớp nhận thức về đảng.

Chi bộ khắc phục tình trạng thực hiện công tác phát triển đảng mang nặng tính thành tích, chạy theo số lượng, không chú trọng chất lượng. Chi ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Chi bộ trao Quyết định đến đảng viên mới từ trái qua: Nguyễn Đình Dũng, Đào Xuân Khánh, Trần Hữu Thanh

Nghị quyết Chi bộ hàng tháng, cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, giao cho các tổ chức đoàn thể tích cực bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng, không vì số lượng mà không đảm bảo chất lượng.

Việc thiết thực và đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể đảng viên trong Chi bộ được cử bồi dưỡng kết nạp, đảng viên trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đảng viên mới xác định phải tiên phong gương mẫu, năng động, sáng tạo tiếp thu nhanh công nghệ, không quản khó khăn là những gương điển hình trong công tác sản xuất có lập trường tư tưởng vững vàng thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách của Đảng đến với người lao động người thân gia đình và bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ khó khăn lao động tự giác cùng sát cánh với Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà lãnh đạo Công ty đã tin tưởng giao cho Xí nghiệp.

Đức Bình (XNLĐCT)

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 574516