29/11/2022 18:36        

Công đoàn PC Khánh Hòa thực hiện công tác kiểm tra, chấm điểm và đánh giá hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2022 tại các Công đoàn CSTV trực thuộc.

Nhằm thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm 2022 , Ban Thường vụ Công đoàn Công ty CP Điện lực Khánh Hòa  đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) trực thuộc, bao gồm: 8 đơn vị thuộc khối Điện lực, 3 đơn vị thuộc khối Xí nghiệp và đơn vị Công đoàn Cơ quan Công ty. Trưởng đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Mạnh Thông – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa.

Công Đoàn KHPC chấm điểm Hoạt động Công Đoàn và Phong trào thi đua năm 2022 tại Công đoàn CSTV Điện lực Cam Ranh Khánh Sơn

Chương trình kiểm tra của đoàn được thực hiện từ ngày 18/11/2022 đến 25/11/2022, nội dung kiểm tra đánh giá bao gồm: chấm điểm xếp loại Công đoàn CSTV vững mạnh; kiểm tra, chấm điểm mạng lưới An toàn vệ sinh viên; kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua “Nói không với tai nạn lao động” và kiểm tra chấm điểm thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn – Vệ sinh lao động” năm 2022.

Qua đợt kiểm tra tại các Công đoàn CSTV trực thuộc lần này, đoàn kiểm tra đã có đánh giá cao những đơn vị thực hiện tốt các nội dung của công tác hoạt động Công đoàn, hoạt động Mạng lưới An toàn vệ sinh viên và thực hiện tốt trong phong trào thi đua “Nói không với tai nạn lao động”, “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn – Vệ sinh lao động”. Mặt khác, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số nội dung chưa làm được còn tồn tại cần phải khắc phục và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã xếp loại thi đua của các Công đoàn CSTV qua 4 nội dung, cụ thể:

Về nội dung xếp loại Công đoàn CSTV năm 2022:

Nhất: Công đoàn CSTV ĐL Ninh Hòa

Nhì: Công đoàn CSTV ĐL Cam Lâm

Ba: Công đoàn CSTV Cơ quan Công ty và CSTV ĐL Cam Ranh-Khánh Sơn

Về nội dung xếp loại Mạng lưới ATVSV năm 2022:

Nhất: Công đoàn CSTV ĐL Ninh Hòa và CSTV ĐL Cam Ranh-Khánh Sơn

Nhì: Công đoàn CSTV ĐL Cam Lâm

Ba: Công đoàn CSTV Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm

Về nội dung xếp loại phong trào thi đua “Nói không với TNLĐ” năm 2022:

Nhất: Công đoàn CSTV ĐL Vĩnh Hải và CSTV ĐL Vĩnh Nguyên

Nhì: Công đoàn CSTV ĐL Ninh Hòa

Ba: Công đoàn CSTV Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp

Về nội dung xếp loại phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp bảo đảm AT-VSLĐ” năm 2022:

Nhất: Công đoàn CSTV ĐL Ninh Hòa

Nhì: Công đoàn CSTV ĐL Cam Lâm và Công đoàn CSTV ĐLVĩnh Hải

Ba: Công đoàn CSTV ĐL Cam Ranh-Khánh Sơn và Công đoàn CSTV ĐL Vĩnh Nguyên

(Nguyễn Niệm-P8)

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 657238