14/12/2022 16:18        

PC Khánh Hòa: Triển khai công tác đào tạo, xây dựng báo cáo BI phục vụ sản xuất kinh doanh

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực quản trị doanh nghiệp của đơn vị năm 2022, PC Khánh Hòa đã triển khai đào tạo, khai thác ứng dụng BI (Business Intelligence) vào phân tích, xây dựng báo cáo thông minh phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) tại Công ty.

Tập huấn BI tại hội trường 18/11/2022

Trước đây, để chuẩn bị báo cáo phục vụ cho các cuộc họp sản xuất kinh doanh Công ty, các phòng ban chức năng PC Khánh Hòa thường tổng hợp báo cáo một cách thủ công từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Việc trích xuất, kết nối, tính toán số liệu làm tốn rất nhiều thời gian, dễ sai sót, khó truy vấn khi cần thiết. Trước thực trạng đó, PC Khánh Hòa đã xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai đào tạo, xây dựng và khai thác hiệu quả công cụ BI để phân tích, đưa dữ liệu thời gian thực vào công tác báo cáo tại đơn vị.

Tập huấn BI tại lớp học 18/11

Số liệu phân tích hiển thị trên màn hình

Báo cáo BI được Công ty xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu được tổng hợp từ kho dữ liệu trung gian dùng chung của Tổng Công ty và từ dữ liệu nội bộ của đơn vị. Theo đó, với mục tiêu khai thác hiệu quả kho dữ liệu trung gian dùng chung của Tổng Công ty, PC Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch để triển khai cho các loại báo cáo cho các lĩnh vực: kỹ thuật (điện mua và điện phát, điện thương phẩm, tổn thất điện năng, tình hình sự cố lưới điện...), kinh doanh (giá bán bình quân, giá mua điện nội bộ, thu tiền điện, tỷ lệ thu, dư nợ, thay công tơ định kỳ, vận hành đo xa, dịch vụ điện, kiểm tra giám sát mua bán điện,...) và quản trị nội bộ (công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, tài chính, vật tư, đấu thầu mua sắm thiết bị, lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin). Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã tự thực hiện một số báo cáo riêng để phục vụ công tác SXKD tại đơn vị và xây dựng hơn 10 mục báo cáo (35 Dashboard) để đưa lên website cổng thông tin điện tử portal3.

Nội dung tập huấn BI

Trước đó, PC Khánh Hòa đã mời các chuyên gia lĩnh vực giới thiệu và tư vấn ứng dụng công nghệ BI phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo thông minh, hỗ trợ quản lý điều hành cho lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Mới đây, Công ty cũng đã tổ chức đào tạo cho CBCNV phòng ban chức năng sử dụng công cụ Tableau Desktop để xây dựng và triển khai các báo cáo. Nội dung đào tạo khá phong phú, bao gồm: Giới thiệu Tableau Desktop, tiến trình làm việc trên Tableau Desktop, thiết lập kết nối và nguồn dữ liệụ, đơn giản hóa và phân loại dữ liệu (các kiểu lọc, sắp xếp dữ liệu), tổ chức dữ liệu (Group, Hierachy), hiển thị Data theo thời gian, sử dụng nhiều Measure trong chế độ xem (Dual Axis Chart. Combine Axis Chart), hiển thị mối quan hệ giữa các Numerical Values (biểu đồ Scatter Plot), xem các giá trị cụ thể (Crosstab, Grand Total, Aggregation, Hightlight table), sử dụng các hàm, tự tạo trường tính toán, phân tích dữ liệu với QuickTable Calculations, xây dựng Dashboard…Qua  khóa tập huấn, các học viên đã làm bài kiểm tra cuối khóa và có thể nắm được các kỹ năng trực quan hóa, phân tích dữ liệu bằng Tableau, từ đó có thể tự xây dựng các báo cáo cơ bản để phục vụ công việc.

Được biết, BI là quá trình biến dữ liệu thô thành những con số “biết nói”, từ đó giúp người quản lý có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn dựa trên các số liệu tổng hợp. Việc PC Khánh Hòa khai thác kho dữ liệu trung gian dùng chung của Tổng Công ty, sử dụng hiệu quả công nghệ BI để tự xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ công tác quản lý điều hành, SXKD đã góp phần hoàn thành mục tiêu tự động hóa báo cáo, từ đó mang lại thành công cho quá trình chuyển đổi số của Công ty nói riêng và EVNCPC nói chung.

Hồng Tú

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 797502