25/03/2023 16:56        

CLIP PC Khánh Hòa: Một số hoạt động nổi bật của Công đoàn Công ty (Nhiệm kỳ: 2017-2022)

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã luôn đồng hành, sát cánh cùng chuyên môn động viên CNVLĐ khắc phục mọi khó khăn. Tổ chức được nhiều phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, cụ thể: Từ năm 2017 đến 2022, Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty giao. Công tác quản trị nội bộ luôn được Công ty quan tâm và ngày càng hoàn thiện. Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Quyền lợi của NLĐ và cổ tức cho cổ đông luôn được chú trọng hài hòa. sống, thu nhập và phúc lợi xã hội khác cho NLĐ luôn đảm bảo theo đúng quy định; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động.

Huy Tôn - Hồng Minh

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654163