15/03/2023 23:04        

Con học văn bằng 2 có được giảm trừ gia cảnh không?

Con học văn bằng 2 không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh (theo tiết d.1 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

Ví dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Việc học văn bằng 2 dù là trình độ trung cấp, cao đẳng hay đại học cũng đều phải học theo chương trình giảng dạy và đảm bảo mục tiêu, nội dung đào tạo…

Do đó, con của người nộp thuế đang theo học văn bằng 2 mà không có thu nhập/thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập ≤ 01 triệu đồng thì thuộc đối tượng người phụ thuộc của người nộp thuế.

*** Con bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ/chồng, con ngoài giá thú.

2. Con trên 18 tuổi có được giảm trừ gia cảnh?

Một số trường hợp con trên 18 tuổi vẫn được xác định là người phụ thuộc, cụ thể, tiết d.1 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Như vậy, một số trường hợp con từ 18 tuổi trở lên là đối tượng người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh:

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động;

- Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 - tháng 9 năm lớp 12) tại Việt Nam/nước ngoài không có thu nhập/thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng.

3. Con học thạc sĩ có được giảm trừ gia cảnh không?

Con đang học sau đại học với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

[…]

d. 1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Ngoài ra, Công văn 3420/TCT-TNCN ngày 01/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế người phụ thuộc cũng nêu rõ, trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sỹ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Như vậy, con học thạc sĩ không thuộc diện người phụ thuộc của người nộp thuế.

Hà Nhi - KHPC

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654381