12/03/2023 23:28        

Công đoàn XNLĐ Cao thế phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất chào mừng ĐH Công đoàn Công ty lần thứ XI (NK 2023 – 2028)

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, kiểm tra, thành tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, vận động người lao động học tập và nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp… 

Thăm hỏi tặng quà người lao động tại hiện trường công tác.

Chính vì vậy Công đoàn Xí Nghiệp lưới điện Cao Thế tiếp tục tổ chức chỉ đạo và vận động CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất kinh doanh, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNLĐ. Thay mặt CNLĐ xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà với Giám đốc Xí nghiệp thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế hoạt động của Xí nghiệp.

Thăm hỏi tặng quà người lao động tại hiện trường công tác.

Buổi sinh hoạt mạng lưới ATVSV định kỳ tại XN.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và toàn thể CNLĐ trong Xí nghiệp nêu cao tinh thần và thực hiện tốt việc đấu tranh bảo vệ lợi ích của Xí nghiệp,  phê phán và ngăn chặn các hành vi lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để xâm phạm lợi ích của tập thể và CNLĐ.. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn CSTV Xí nghiệp. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền, giáo dục CNLĐ, xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.  Tổ chức, tham gia đầy đủ kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ, đoàn viên công đoàn và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ công đoàn theo phân cấp của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động chấp hành tốt chính sách Pháp luật, làm việc đảm bảo an toàn, tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, trong đó quan tâm nội dung việc làm cho người lao động tại Xí nghiệp.

Phối hợp cùng chính quyền tổ chức chăm lo tinh thần vật chất, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao hình ảnh văn hóa doanh nghiệp đến từng cá nhân người lao động, hưởng ứng phong trào như hội trại… Hiến máu tuyên truyền tiết kiệm điện tham gia hội nghị, hội thảo do Công đoàn Công ty tổ chức. Xây dựng Xí Nghiệp tổ, đội “ Xanh-Sạch-Đẹp”.

Xây dựng đào tạo mạng lưới ATVSV, vững về chuyên môn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động luôn thúc đẩy thực hiện chín tiêu chí của EVN/CPC “ làm việc an toàn “ để “ Về nhà an toàn “. Không để xảy ra tai nạn lao động do ví phạm nội quy, quy trình, không để phát sinh bệnh nghề nghiệp, không có tai nạn giao thông chết người trên đường thực thi nhiệm vụ và trên đường về nhà. Tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật và các quy định có liên quan về an toàn vệ sinh lao động, ngăn chặn rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tất cả các công việc khi làm việc đều phải có PCT/LCT, nhận diện các mối nguy và phải đánh giá được các mối nguy hiểm. Kiểm định, thí nghiệm các thiết bị đang vận hành…

Tổ chức thăm hỏi động viên người lao động tại hiện trường, chăm lo đời sống vật chất. Quyết tâm đặt mục tiêu an toàn lao động lên hàng đầu. Xây dựng đời sống lành mạnh tinh thần đoàn kết thân thương hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho toàn Xí Nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ hướng tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đức Bình (E26)

 
Tin liên quan
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654265