15/04/2016 10:53        

Chức năng, nhiệm vụ chính của Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm

-         Thực hiện tốt công tác trung tu, đại tu, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy phát điện theo đề xuất/quyết định của các đơn vị quản lý vận hành đã được duyệt, phấn đấu rút ngắn thời gian sửa chữa, đảm bảo chất lượng sửa chữa đảm bảo tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

-         Đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa định kỳ và đột xuất thiết bị cơ điện của Công ty. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, trung đại tu các dàn bình ắc quy tại các trạm trung gian.

-         Đảm bảo hoàn thành kế họach định kỳ và đột xuất các yêu cầu về gia công cơ khí, chế tạo các phụ kiện, phụ tùng cơ và điện, sửa chữa các thiết bị điện.

-         Tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ, thí nghiệm và nghiệm thu đối với các thiết bị mới, thuộc quyền Công ty quản lý .

-         Tổ chức thi công và quản lý phần mạch nhi thứ các trạm biến áp trung gian các trạm phát điện .

-         Tham gia xử lý các hiện tượng vận hành không bình thường của nguồn lưới điện; nghiệm thu các công trình ,các thiết bị mới đưa vào vận hành .

-         Thực hiện công tác lọc và thử dầu biến áp, thực hiện các hóa nghiệm dầu theo khả năng thiết bị hiện có .

-         Phối hợp theo dõi thí nghiệm đối với các thiết bị thuộc Công ty quản lý; các phần thí nghiệm do các Trung tâm thí nghiệm ngoài Công ty thực hiện, trên các thiết bị của Công ty và các thiết bị thuộc tài sản khách hàng do Công ty thuê bao  vận hành .  

-         Bảo đảm quản lý tài sản, an toàn kỹ thuật thiết bị và an toàn lao động, thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp tại Xí nghiệp

 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654183