15/04/2016 10:59        

Chức năng, nhiệm vụ chính của Xí nghiệp Xây lắp công nghiệp Điện lực Khánh Hòa

-         Xí nghiệp Xây lắp Công nghiệp Điện lực Khánh hòa là đơn vị trực thuộc hoạt động trong lĩnh vực Xây lắp các công trình điện, lưới và trạm điện có cấp điện áp đến 110KV, các công trình công nghiệp và dân dụng’’.

-         Là đơn vị có tổ chức công tác kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc, quan hệ thanh toán nội bộ đối với các khoản phải thu, phải cấp, phải trả, phải nộp với công ty.

-         Lập kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận năm; chịu trách nhiệm bảo tồn vốn và phát triển vốn được giao.

Ký các hợp đồng kinh tế theo giấy ủy quyền của Tổng giám đốc công ty.
 
Video clip

Hình ảnh
Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nàoGửi bình chọn  Xem kết quả
Liên kết
Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 654148